Wetenschap

Wetenschap

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek is van belang om te kunnen onderbouwen wat we in de praktijk doen. Het doel is dat de kwaliteit van leven voor de cliënt verbetert. Op meerdere plaatsen wordt onderzoek gedaan. Dit wordt gecoordineerd door de wetenschapsraad. Het Korakov Kenniscentrum is ervoor verantwoordelijk dat de juiste kennis op de juiste plek komt. 
De kennisagenda geeft de belangrijkste kennisvragen weer die in de praktijk leven. Deze kennisvragen bieden de basis voor de kennisontwikkeling waarmee de zorg en behandeling voor mensen met korsakov kan worden verbeterd door deze wetenschappelijk te onderbouwen. 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief