Apathie bij mensen met Korsakov

Apathie bij mensen met Korsakov

De praktijk leert ons dat mensen met het syndroom van Korsakov veel ondersteuning en begeleiding nodig hebben met het opstarten en uitvoeren van dagelijkse handelingen. De lusteloosheid en onverschilligheid die ze daar normaal gesproken bij voelen wordt ook wel apathie genoemd. Wanneer ze deze begeleiding niet krijgen, lopen zij het risico de hele dag op bed te liggen en belangrijke taken zoals douchen en genoeg en gevarieerd eten, niet uit te voeren. Dit onderzoek had als doel apathie grondig te onderzoeken en deze beter in kaart te brengen. Hierbij zijn drie groepen vergeleken op het gebied van apathie: mensen met het syndroom van Korsakov, mensen met het syndroom van Korsakov plus vasculaire problematiek (hart en -vaatziekten) en gezonde controlepersonen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat zowel mensen met alleen het syndroom van Korsakov als mensen met bijkomende vasculaire schade meer apathie laten zien dan gezonde controlepersonen. Daarnaast blijkt dat op sommige gebieden van apathie, mensen met bijkomende vasculaire problematiek nog apathischer zijn dan mensen met alleen het syndroom van Korsakov en gezonde controlepersonen. Dit onderzoek draagt een steentje bij aan de al bestaande kennis vanuit de praktijk, maar is één van de eerste binnen de wetenschappelijke wereld om aan te tonen dat apathie een gedragssymptoom is wat voorkomt bij het syndroom van Korsakov. Dit onderzoek vormt het begin om apathie bij Korsakov beter te begrijpen en uiteindelijk een passende behandeling te vinden in de dagelijkse zorg voor deze mensen.

Download de publicatie

Onderzoekers