ANBI Status

Het Korsakov Kenniscentrum heeft een ANBI status. Dat houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling betreft. Deze borging zorgt ervoor dat eventuele giften belastingtechnisch zo effectief mogelijk terecht komen. Een ANBI moet zich vrijwel compleet richten op het algemeen belang. Ze mag geen winst maken en moet voldoen aan integriteitscriteria. Kosten en bestedingen moeten in evenwicht zijn. Ook moet een ANBI op zijn website een aantal vaste gegevens publiceren. Op deze pagina vind je de documenten die relevant zijn voor de ANBI-status van het Korsakov Kenniscentrum:

Statutaire naam: Korsakov Kenniscentrum
RSIN: 818783400
Post/bezoek adres: Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam
Emailadres: info@korsakovkenniscentrum.nl

Bekijk ook het standaardformulier publicatieplicht.

Doelstelling

De vereniging ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. Bekijk onze statuten, ons jaarplan 2024 en ons strategisch meerjarenplan 2023-2026.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter (Hendrik Jan van den Berg)
  • Lid en penningmeester (Dick van Duijn)
  • Lid en portefeuillehouder wetenschap en academie (Jos Egger)
  • Lid en portefeuillehouder communicatie en PR (Aline Poolen)
  • Lid van Bestuur (Agnes Klaren)

Bestuursleden ontvangen geen loon voor de werkzaamheden maar onkosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten vind je in onze Jaarverslaggeving KKC 2022