ANBI status

ANBI status

Het KKC heeft een ANBI status. Dat houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling betreft. Deze borging zorgt ervoor dat eventuele giften belastingtechnisch zo effectief mogelijk terecht komen.

Een ANBI moet zich vrijwel compleet richten op het algemeen belang. Ze mag geen winst maken en moet voldoen aan integriteitscriteria. Kosten en bestedingen moeten in evenwicht zijn. Ook moet een ANBI op zijn website een aantal vaste gegevens publiceren.

Op deze pagina vindt u de documenten die relevant zijn voor de ANBI status van het KKC.

 
ANBI publicatieverplichtingen

 

Statutaire naam: Korsakov Kenniscentrum

RSIN: 818783400

Post/bezoek adres: Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam

Emailadres: info@korsakovkenniscentrum.nl

Het standaardformulier publicatieplicht vindt u hier.

 

Doelstelling volgens de regelgeving:

De vereniging heeft ten doel het ontwikkelen en delen van kennis over het syndroom van Korsakov  met als doel de levensomstandigheden van mensen met korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.*

De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.*

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (strategisch meerjarenplan en jaarplan 2022):

https://korsakovkenniscentrum.nl/over-ons/verenigingsdocumenten

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter (Hendrik Jan van den Berg)

Lid van bestuur (Dick van Duijn)

Lid en portefeuillehouder wetenschap en academie (Jos Egger)

Lid en portefeuillehouder communicatie en PR (Aline Poolen)

Lid van Bestuur (Agnes Klaren)

https://korsakovkenniscentrum.nl/over-ons/bestuur

Beloningsbeleid bestuurders:

Bestuursleden ontvangen geen loon voor de werkzaamheden maar onkosten worden op vertoon van bewijsstukken vergoed*

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie jaarrekening 2021 (https://korsakovkenniscentrum.nl/over-ons/verenigingsdocumenten)

 

* Zoals opgenomen in de statuten (zie https://korsakovkenniscentrum.nl/over-ons/verenigingsdocumenten)