Over ons

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen. Dat doen we primair voor professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov. Ook zijn we er voor verwijzers, verwanten en iedereen die meer wil weten over Korsakov. Lees onze missie en visie.

Vereniging
In 2007 is het Korsakov Kenniscentrum opgericht op initiatief van de drie zorginstellingen: Saffier, Het Parkhuis en Lelie zorggroep. Inmiddels verenigen wij 44 instellingen die Korsakov-zorg bieden, en werken we samen met andere (gespecialiseerde) zorginstellingen binnen de ggz, verpleeg- en verzorgingshuizen, verslavingszorg en wetenschappelijke instituten zoals de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook werken wij nauw samen met onder andere het ministerie van VWS, Actiz, ZonMw en stichting het Zwarte Gat. Stichting het Zwarte Gat vertegenwoordigt de stem van de cliënt in het brede veld van verslavingsproblematiek. 

Kernactiviteiten
Kernactiviteiten zijn: kennis over Korsakov-zorg ontwikkelen en delen, zorgprofessionals met elkaar verbinden, wetenschappelijk onderzoek stimuleren, kennisagenda, trainingen en scholing ontwikkelen en expertiseontwikkeling stimuleren bij expertisecentra Korsakov. 

Het Korsakov Kenniscentrum heeft een ANBI status. Meer informatie vind je onze verenigingsdocumenten:

Direct contact over Korsakov of wil je informatie?

Korsakov Kenniscentrum (secretariaat)
Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam

info@korsakovkenniscentrum.nl
06-102 59 369