Over het Korsakov Kenniscentrum

Over het Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov.
Dat doen we primair voor professionals die direct of indirect betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov. Ook zijn we er voor verwijzers, verwanten en iedereen die meer wil weten over Korsakov.

Het Korsakov Kenniscentrum wil bekend maken wat Korsakov is en hoe je ermee kunt omgaan. Hoe beter we begrijpen hoe mensen met Korsakov handelen en denken, hoe beter we met hen kunnen omgaan en welke zorg, behandeling en begeleiding bij hen past. Kennis over Korsakov helpt de leefomstandigheden voor mensen met Korsakov te verbeteren.

Het gaat om een relatief kleine, maar kwetsbare groep mensen die is aangewezen op hoogcomplexe en langdurige zorg. Zij zijn gebaat bij zorg en behandeling die specifiek gericht is op hun mogelijkheden en beperkingen. Het Korsakov Kenniscentrum werkt samen met gespecialiseerde zorginstellingen binnen de GGZ, V&V en Verslavingszorg en wetenschappelijke instituten zoals de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Het Korsakov Kenniscentrum: vereniging van zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in zorg voor mensen met Korsakov

In 2007 is het Korsakov Kenniscentrum opgericht op initiatief van de drie zorginstellingen: Saffier, Het Parkhuis en Lelie zorggroep. In vijftien jaar is onder bestuur van de initiatiefnemers en Atlant Zorggroep de vereniging uitgegroeid tot een sterke netwerkorganisatie die financieel gezond is. Momenteel zijn 41 instellingen vanuit VVT, GGZ en RIBW aangesloten. Klik hier voor aangesloten instellingen.

De activiteiten van het KKC

 • Kennis delen
 • Kennis ontwikkelen
 • Professionals in Korsakovzorg verbinden
 • Versterken professioneel netwerk
 • Lobby
 • Wetenschappelijk onderzoek stimuleren en toepassen
 • Trends en ontwikkelingen signaleren
 • Vragen uit de praktijk koppelen aan kennis
 • Trainingen en praktische tools voor zorgprofessionals
 • Ontwikkeling Kennisagenda
 • Competentieprofiel expertisegebied Korsakov zorgmedewerker
 • Zorgprogramma extramurale behandeling bij Korsakov
 • Stimulering expertiseontwikkeling en expertisecentra Korsakov

Inschrijven voor onze nieuwsbrief