Organisatie

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) bestaat als vereniging sinds 2017. De leden maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarmee hebben zij de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. Op de ALV praten vertegenwoordigers van alle aangesloten instellingen mee over de strategische koers, inhoudelijke accenten, speerpunten in lobby, begroting en de toekomst van het KKC. Ook zetten we ons in voor de ontwikkeling van kennisinstrumenten zoals een Kennisagenda Korsakov, een zorgstandaard en zorgprogramma, en competentieprofielen op het specifieke expertisegebied voor de zorgmedewerkers waar iedereen achter kan staan.

De ALV kiest een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden. Het bestuur komt viermaal per jaar samen en voert overleg met de directeur van KKC, die door het bestuur benoemd is. De directeur is ook de secretaris van de Wetenschapsraad van het KKC, opgericht vanuit een behoefte om elkaar te informeren over lopend onderzoek op het gebied van het syndroom van Korsakov, en daar waar mogelijk samen te werken en mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering te verkennen. Bestuurders ontvangen geen bezoldiging vanuit de vereniging.

Direct contact over Korsakov of wil je informatie?

Korsakov Kenniscentrum (secretariaat)
Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam

info@korsakovkenniscentrum.nl
06-102 59 369