Jos Egger

Jos Egger

Bestuurslid portefeuille wetenschap en academie

Jos is hoogleraar Contextuele neuropsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen en hoofdopleider voor de specialismen klinische psychologie en klinische neuropsychologie. Ook geeft hij leiding aan Vincent van Gogh Topreferente Zorg in Venray, waarvan onder meer het TOPGGz-erkende Korsakov Centrum voor alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen deel uitmaakt. Vanuit deze laatste positie is hij sinds 2017 bestuurslid van KKC. Als portefeuillehouder wetenschappelijk onderzoek is hij de linking-pin naar de Wetenschapsraad van het KKC. Het belang van een kennisnetwerk als het KKC en haar faciliterende rol bij een soepel functionerend verband van expertisecentra en regionale zorginstellingen is zonder enige twijfel een essentiële stap in de verdere verbetering van de Korsakov-zorg, vindt Jos. “Het stimuleert en bemoedigt patiënten, naasten en professionals, en legt een natuurlijke verbinding tussen onderzoeken, leren, toepassen van het geleerde en de evaluatie daarvan. Een cyclische optimalisering van de Korsakov-zorg!”