Missie & visie

Missie & visie

Missie

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen .

Visie

Het Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieders en wetenschappelijke instellingen naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden in de breedste zin van het woord voor clie╠łnten met het Syndroom van Korsakov .
Deze ontwikkeling wordt op wetenschappelijk niveau en praktisch niveau gestimuleerd en uitgedragen . Het Kenniscentrum streeft ernaar om maximaal draagvlak voor de ontwikkelde kennis te krijgen binnen de groep van deskundigen in Nederland .
Het kenniscentrum heeft als doel om de levensomstandigheden te verbeteren van mensen met Korsakov die in verpleeghuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor beschermd wonen of thuis wonen . Daarbij richt het kenniscentrum zich op het vergroten van de maatschappelijke bekendheid en het terugdringen van het syndroom van Korsakov

Het KKC is een netwerkorganisatie en werkt vanuit de kracht van het lerende netwerk . Dit betekent dat het KKC de volgende uitgangspunten centraal stelt:

Verbindend: samen werken vanuit het netwerk, voor het netwerk, voor de doelgroep;

Relevant: netwerk waar expertise en kennis wordt uitgewisseld, continue wordt doorontwikkeld en wordt geborgd en wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd op basis van de vraag van zorgprofessionals uit het veld en gesignaleerde clie╠łnten behoeften;

Kwaliteit: stimuleren in de gezamenlijke ontwikkeling van effectief bewezen behandel- en begeleidingsmethoden (zorgstandaarden, zorgprogramma’s), op basis van bewezen effectiviteit als ervaringsdeskundigheid en best-practise . Opleiden en verspreiden van kennis en expertise naar zorgprofessionals binnen het netwerk en door de keten heen op kwalitatief hoogwaardige wijze .