Lidmaatschap

Ben je direct of indirect betrokken bij de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en wil je kennis, kunde en vaardigheden vergroten en verbreden? Word dan lid van het Korsakov Kenniscentrum (KKC). 

Samen met onze leden:

 • verbinden we instellingen via een actief kennisnetwerk van professionals in de Korsakov-zorg;
 • investeren we in kennisontwikkeling en onderzoek over Korsakov zorg;
 • signaleren we trends en ontwikkelingen in de zorgvraag en kennisvragen;
 • ontwikkelen we trainingen en praktische tools voor zorgprofessionals.

Lees onze missie en visie.

Zeven redenen om lid te zijn van het Korsakov Kenniscentrum:
 1. Ambitieus netwerk voor Korsakovprofessionals
  De leden van het KKC zijn ambitieus als het gaat om de ontwikkeling van kennis en expertise voor de beste zorg voor mensen met Korsakov. Wie lid is laat zien serieus werk te willen maken van kennis delen en kennis ontwikkelen op het expertisegebied Korsakov.
 2. Stimulans kennisontwikkeling voor professionals in Korsakovzorg
  Voor begeleiders, verpleegkundigen en verzorgenden en behandelaren organiseert het KKC symposia, wetenschapsfora, vakgroep- en kennisbijeenkomsten, en SOG/psychologenoverleggen. Deze zijn gericht op kennisuitwisseling, best practices, praktische vakkennis en vaardigheden, en uitwisseling op het gebied van wetenschap en praktijk. 
 3. Aansluiting bij kennisbehoefte in de praktijk
  Professionals bij de zorginstellingen in ons netwerk delen hun kennisvragen. Het ontwikkelt daarom kennis waar de praktijk om vraagt.
 4. Vertaling kennis voor de werkvloer
  We vertalen resultaten uit onderzoek en ontwikkeling in de Korsakov-zorg naar actuele (geaccrediteerde) trainingen gericht op de praktijk. Ook bieden we korte beroepsopleidingen en tools voor de praktijk aan. Het KKC is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Onze trainingen en opleidingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van btw-betaling.
 5. Training en opleiding met korting voor leden
  Medewerkers van de aangesloten zorginstellingen kunnen zich met korting inschrijven voor de trainingen en opleidingen.
 6. Spil in het Korsakov-netwerk
  Bij onderzoek, beleidsontwikkeling, en scholing en ontwikkeling van praktijkkennis werken we samen met kennisinstituten en experts in de zorg.
 7. Direct toegang tot actuele kennis
  Actuele kennis en inzichten delen we binnen ons netwerk via de kennisbank, digitale nieuwsbrieven en bijeenkomsten.
Contributie

De jaarlijkse contributie 2024 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij het voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd. De contributie is afhankelijk van de omvang van de instelling, neem voor meer informatie contact met ons op.

Als vriend kun je het KKC helpen om de zorg voor Korsakov-patiënten verder te verbeteren. Vrienden (natuurlijke personen) worden door het bestuur toegelaten.

Direct contact over Korsakov of wil je informatie?

Korsakov Kenniscentrum (secretariaat)
Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam

info@korsakovkenniscentrum.nl
06-102 59 369