Erik Oudman

Erik Oudman

Onderzoeker en psycholoog

Erik is sinds 2011 als onderzoeker en psycholoog verbonden aan Korsakovcentrum Slingedael. Hij zegt hier over: "Ik ben in 2016 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op mijn onderzoek naar het lerend vermogen en het vergroten van zelfstandigheid van Korsakov-patiënten. Sindsdien doe ik nog steeds onderzoek naar het (verbeteren van) het geheugen bij Korsakov, maar ook het sociale functioneren, het voorkomen van de ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze doelgroep. Het onderzoek naar sociale cognitie gaat over het zich kunnen inleven in een ander. Het doel is de behandeling voor problemen ten aanzien van de sociale cognitie vorm te geven.

Een andere lijn van onderzoek ligt in de preventie: welke andere oorzaken voor Korsakov zijn er behalve alcoholgebruik? Centraal staat daarbij het voorkomen of het verbeteren van de gevolgen van Korsakov. Want als je tijdig handelt, kan grote schade voorkomen worden.” Erik begeleidt Mirjam van Dam, Misha Oey, Ingrid Tülen en Roeline Biemond als co-promotor bij hun promotietraject. Erik werkt klinisch als GZ-psycholoog en is als docent verbonden aan de RINO Groep Utrecht en Rino Amsterdam.