Jan Wijnia

Jan Wijnia

Onderzoeker en opleider specialist ouderengeneeskunde

Jan Wijnia is als opleider specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker werkzaam bij de Leliezorggroep in Rotterdam, locatie Korsakovcentrum Slingedael. Hij is in het Erasmus MC, afdeling Psychiatrie, gepromoveerd op vroegdiagnostiek van het syndroom van Wernicke-Korsakov. Eerdere werkzaamheden betroffen de klinische neurologie, acute psychiatrie, revalidatie in het verpleeghuis en palliatieve zorg. Eerste spreekuur was bij Kruispost in Amsterdam, voor mensen die onverzekerd waren, dakloos of asielzoeker. In Slingedael zet Jan zijn ervaring in binnen het multidisciplinaire team van de Observatie & Screening Unit, waarnaar mensen worden verwezen voor diagnostiek van het syndroom van Korsakov. In zijn wetenschappelijke publicaties over het syndroom van Korsakov beschrijft Jan vooral op welke manier het lichamelijk fout gaat. Nieuwe kennis over ziektemechanismen kan leiden tot betere diagnostiek.

Momenteel onderzoekt Jan de gewaarwording van pijn. Waarom heeft iemand met het syndroom van Korsakov vaak een hogere pijndrempel? Het gaat dan bijvoorbeeld om pijn door een verstopte slagader, pijn bij kanker of blijven doorlopen met een botbreuk. Een gestoorde pijnbeleving kan voor de persoon leiden tot vertraging in hulpvragen en diagnostiek. Zo komt het voor dat een iemand met het syndroom van Korsakov bij de vaatchirurg vertelt geen pijn te hebben. De ernst wordt dan onderschat. Bij doorvragen geeft diegene dan wel aan ’s nachts wakker te worden van ongemak. Dus er is echt wel wat mis. Dit wetenschappelijk onderzoek richt zich dus op de verbetering van de persoonlijke omstandigheden rond diagnostiek, rekening houdend met de onderliggende mechanismen van ziekte.