Samenwerking, EDB en vaktherapie

Samenwerking, EDB en vaktherapie

Binnen Saffier is een onderzoeksagenda opgesteld voor de doelgroep Korsakov. Het overkoepelende thema van deze agenda is participatie en sociale inclusie. Cliënten met het syndroom van Korsakov zijn relatief jong en vinden het belangrijk om nog een rol te hebben in de samenleving. Om deze reden is er gekozen voor twee verschillende samenwerkingsverbanden met het lectoraat Music Based Therapies and Interventions van ArtEZ University of the Arts en met de Haagse Hogeschool (HHS) en Topaz.

De meest gebruikte methodiek in de benadering bij cliënten met het syndroom van Korsakov is de ‘Empathisch Directieve Benadering’ (EDB). Saffier heeft een rol gespeeld bij het ontwikkelen van deze methodiek.

In het najaar 2021 zijn de verschillende disciplines vaktherapie (beeldend, muziek, en dans) begonnen aan een inclusief theaterproject met cliënten met Korsakov, cliënten met niet-aangeboren hersenletsel en vrijwilligers uit de wijk. Het theaterstuk is in mei 2022 uitgevoerd. 

Lees meer