Foutloos leren

Amsta richt zich met grootschalig promotieonderzoek op foutloos leren als belangrijke methodiek om cliënten weer zelfstandiger te maken. Hierbij maken we gebruik van de Foutloos Leren Applicatie die zij zelf hebben ontwikkeld. Binnen het promotietraject kijken zij naar verschillende manieren van leren rondom de applicatie. 

Foutloos leren is een methodiek die volgens wetenschappelijk onderzoek goed werkt bij mensen met het syndroom van Korsakov. Op deze manier kunnen zij specifieke vaardigheden (opnieuw) aanleren. Dit vergroot de zelfstandigheid en het gevoel van autonomie.

Mensen met Korsakov zijn niet goed in staat om te leren via ‘trial and error’. Veelal blijven zij juist hun fouten herhalen, met als gevolg frustratie en faalangst. Met foutloos leren delen we de vaardigheid op in verschillende stappen die we als routine trainen. Het (procedurele) geheugen kan deze routines ondanks geheugenschade wel opnemen. De kleine stappen voorkomen dat iemand fouten kan maken en deze blijft herhalen. 

De Foutloos Leren Applicatie traint de verschillende stappen onder meer met foto's, filmpjes en geluidsfragmenten. De cliënt kan de tool zelf gebruiken, waardoor de zorgmedewerker alleen op de achtergrond aanwezig hoeft te zijn. De applicatie toont of en hoe de cliënt de vaardigheid leert.

In het eerste deel van het wetenschappelijk onderzoek heeft Amsta gekeken of de applicatie daadwerkelijk doet waarvoor hij is ontwikkeld, namelijk het mogelijk maken van aanleren van vaardigheden. Zij hebben hiervoor twee groepen vergeleken. Eén groep leerde zonder applicatie het Foutloos Leren-stappenplan (uitgeschreven stappen met pen en papier). De andere groep trainde wel met de applicatie. Resultaat: de applicatie blijkt even goed in het aanleren van vaardigheden als de traditionele manier van foutloos leren.

Lees meer op de website van Amsta