Invloed van lichttherapie op gedrag

Invloed van lichttherapie op gedrag

Misha Oey, onderzoeker en psycholoog van Korsakovcentrum heeft samen met Albert Postma, Sarah Hoes en Erik Oudman onderzoek gedaan naar de invloed van een zonsopgangsimulatietherapie bij Korsakov. Zij publiceerden hierover het artikel: ‘Behavioural effects of light intervention in people with Korsakoff Syndrome: A pilot study’. 

Het Korsakov syndroom wordt vaak geassocieerd met gedragssymptomen zoals agitatie, apathie (lusteloosheid) en ontremming. Mensen met Korsakov verblijven vaak in instellingen voor langdurige zorg, waardoor hun blootstelling aan natuurlijk licht wordt verminderd. Er is weinig bekend over de positieve effecten van lichtinterventie bij Korsakov, daarom is dit onderzoek relevant.

Dit onderzoek is gedaan bij 38 patiënten die wonen in een instelling voor 24-uurs zorg. Voor zes weken werd gewerkt met simulatie van dageraad/daglicht in hun kamers. De hoeveelheid licht werd tijdens het onderzoek verhoogd. Tijdens negen weken, waarvan drie voorafgaand aan de periode met lichtsimulatie, zijn gedragssymptomen gemeten. De studie toont aan dat de totale ernst van neuropsychiatrische symptomen minder prominent aanwezig was tijdens lichtinterventie. Meer specifiek werd een afname van de subschalen apathie, ontremming, nachtgedrag en eetlust en eetgedrag gevonden tijdens de lichte interventiefase in vergelijking met de fase voordat lichtsimulatie werd ingezet. Bovendien werd een significant effect gevonden op het verminderen van stressniveaus van zorgverleners.

De resultaten suggereren dat lichte interventietherapie een positief effect heeft op het verminderen van gedragssymptomen bij het Korsakov syndroom, evenals op de niveaus van stress die worden ervaren door de zorgverleners van de patiënt. Een aantal cliënten die hebben meegedaan zijn gebruik blijven maken van de lichtsimulatie.

Download de publicatie

Onderzoekers