Moreel redeneren

Een moreel of ethisch dilemma ontstaat als er een botsing is tussen verschillende morele waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat dan ten koste van de andere waarde. In de medische wetenschap komen vaak ethische dilemma's voor en staan artsen soms voor moeilijke morele keuzes. In een onlangs gepubliceerd onderzoek vanuit Korsakovcentrum Slingedael werden morele keuzes voorgelegd aan mensen met de diagnose Korsakov. Enerzijds om te kijken of zij dezelfde keuzes zouden maken als gezonde mensen, anderzijds of zij tot deze keuzes kwamen om dezelfde redenen als gezonde mensen.

Wat bleek? Mensen met het syndroom van Korsakov komen tot vergelijkbare morele beslissingen als gezonde mensen, maar vaker maken zij gebruik van moreel minder ontwikkelde redenen hier voor. Zo benoemden bewoners van Slingedael vaker iets wel of niet te doen, omdat ze dan "niet gepakt zouden worden"; terwijl gezonde mensen vaker zich beriepen op wetten en regels.

Download de publicatie
Kijk het webinar terug

Onderzoekers