Naamkaartjes, COPD, uitbreiding dagbesteding

Naamkaartjes, COPD, uitbreiding dagbesteding

Binnen Atlant wordt gespecialiseerde zorg en behandeling aan cliënten met het syndroom van Korsakov geboden. Hiervoor hebben zij in 2015 het Topcare predicaat ontvangen. Atlant stimuleert het vergroten van kennis en vaardigheden van medewerkers om zelf onderzoek te doen of mee te werken aan onderzoek. Dat kan een klein praktijkgericht onderzoek zijn, maar ook een wetenschappelijk onderzoek dat jaren loopt. Ook zijn medewerkers betrokken bij verbeter- en innovatieprojecten. 

Zo is er onderzocht wat de ervaringen van cliënten en medewerkers zijn met het dragen van naamkaartjes. Hieruit bleek dat het dragen van naamkaartjes de sfeer meer huiselijk maakt, omdat cliënten zorgmedewerkers vaker bij naam aanspreken. Ook is er een geïntegreerde aanpak van COPD bij cliënten met het syndroom van Korsakov ontwikkeld via een multidisciplinaire benadering. Een ander voorbeeld is onderzoek naar mogelijkheden om een werkgerelateerde dagbesteding te vinden die meer bij hen aansluit bij cliënten met Korsakov.

Lees meer over de praktijkonderzoeken bij Atlant