Ken mij poster, huisdieren, digiklok

Ken mij poster, huisdieren, digiklok

Een groep zorgmedewerkers van Amsta heeft de Topcare-training gevolgd en is hiermee geschoold in het uitvoeren van praktijkonderzoek. De groep heeft onderzoek gedaan naar de Ken Mij poster en de inzet van dieren. Hebben ze invloed op het gevoel van autonomie en het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt? Hetzelfde geldt voor het lopende onderzoek naar oriëntatie. Zorgt een specifieke tool zoals een digitale dementieklok of digibord voor een verbeterde oriëntatie en zelfstandigheid bij de cliënt?

Lees meer over de onderzoeksresultaten op de website van Amsta

Onderzoekers