Terugblik Wetenschapsforum 2022

Terugblik Wetenschapsforum 2022

Het Korsakov Kenniscentrum (KKC) kijkt terug op een zeer geslaagd Wetenschapsforum, afgelopen woensdag 14 december in Amsterdam. Ruim 100 betrokkenen bij Korsakov-zorg namen fysiek deel, nog eens 100 deelnemers volgden de bijeenkomst via de livestream. Centraal stond de vraag hoe onderzoek bijdraagt aan passende Korsakov-zorg.

Passende zorg 
Onder begeleiding van dagvoorzitter Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de Wetenschapsraad van het KKC, deelden diverse deskundigen de laatste ontwikkelingen op het gebied van Korsakov-zorg. Keynote spreker Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg bij het VUmc en lid van de Wetenschapsraad van het KKC stond uitgebreid stil bij de vraag wat passende zorg precies is, en hoe we dit binnen de langdurige zorg kunnen realiseren. Hertogh toonde dat passende zorg niet zonder kennisontwikkeling kan, maar liet ook zien dat dit geen gemakkelijke opgave is. Desondanks pleit hij voor meer onderzoek, met name in de langdurige zorg.

Bekijk de lezing van Cees Hertogh
Download de presentatie

Onderzoek begint en eindigt in de praktijk
Tijdens een rondetafelgesprek deelden ervaringsdeskundigen, begeleiders, behandelaars en onderzoekers hun mening over hoe onderzoek zijn weg vindt naar de praktijk. Goed onderzoek, dat daadwerkelijk de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov verbetert, begint én eindigt in de praktijk. Ook werd stilgestaan bij de Kennisagenda van het KKC die in 2023 geactualiseerd wordt. Aan welke onderzoeken is er behoefte? Ook het belang van onderzoek binnen het netwerk rondom mensen met het syndroom van Korsakov werd onderstreep, en de betrokkenheid en input van cliënten zelf. Gert de Haan van cliëntenorganisatie 't Zwarte Gat: 'De vraag is hoe je zo zelfstandig mogelijk je leven kunt inrichten. Dat is een enorme hobbel die je moet nemen, qua mentaal en sqills, en daar kan onderzoek een grote rol in spelen.'

Bekijk het rondetafelgesprek

Kwaliteit van leven gemeten
Yvonne Rensen, GZ-psycholoog en senior onderzoeker VVGi, en Corrie de Waal, GZ-psycholoog bij Het Parkhuis deelden hun ervaringen met het meten van de kwaliteit van leven. Zij ontwikkelden een QUALIKO, een vragenlijst die door begeleiders en behandelaren wordt ingevuld om de kwaliteit van leven van mensen met het syndroom van Korsakov te meten. Echter, QUALIKO is ook vertaald naar een QUALIBO, in te vullen door de bewoners zelf. De ervaringen zijn zeer positief, en leidden tot veel vragen uit de zaal.

Bekijk de bijdrage over meten van kwaliteit van leven
Download de presentatie

Take-home messages
Na de pauze konden deelnemers vier lezingen volgen: over pijnbeleving bij mensen met Korsakov, veilige omgeving en thuis voor mensen met Korsakov, uitdagingen in de dagelijkse zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden, en bewustzijn van mensen met Korsakov, Huntington en Alzheimer. Albert Postma, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschapsraad van het KKC sloot de middag af en gaf deelnemers een aantal take-home messages mee: ‘Vertaal de Kennisagenda naar praktijkoplossingen. Onderzoek is daarbij heel belangrijk, onder andere naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov te verbeteren.’

Bekijk de terugblik van Albert Postma

Bekijk de lezing over pijnbeleving door Jan Wijma, specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker Lelie zorggroep
Download de presentatie

Bekijk de lezing over bewustzijn van mensen met de ziekte van Korsakov, Huntington en Alzheimer door Anouk van Loon, onderzoeker, psycholoog en cognitieve neurowetenschapper, en Esther de Groot, specialist ouderengeneeskunde i.o. en onderzoeker
Download de presentatie
 
Bekijk de lezing over de uitdagingen in de dagelijkse zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden door Mirjam van Dam, verpleegkundig onderzoeker en praktijkverpleegkundige bij Lelie zorggroep 
Download de presentatie
 
Bekijk de lezing over een veilige omgeving en thuis voor mensen met Korsakov door Gea van Dijk, lector en manager onderwijsacademie bij Noorderbreedte
Download de presentatie