ALV stelt Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 vast

ALV stelt Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 vast

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Korsakov Kenniscentrum (KKC) is het Strategisch Meerjarenplan 2023 - 2027 vastgesteld. Het plan is gebaseerd op concrete input van de instellingen die lid zijn van het KKC, en met behulp van organisatieadviesbureau Bright Future ontwikkeld.

Het doel van het KKC is om de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov overal te verbeteren door kennis te ontwikkelen voor, door en met professionals en cliënten. Daarnaast wil het KKC meer doen aan vroege herkenning en bekendheid.  

Tijdens de ALV blikten bestuursvoorzitter van het KKC Hendrik Jan van den Berg en directeur Cynthia Vogeler terug op het afgelopen jaar. Van den Berg noemde het oprichten van het landelijk expertisenetwerk Korsakov een hoogtepunt: 'Met het expertisenetwerk kunnen we kennis, zorg en scholing bundelen en echt het verschil maken.' Directeur Cynthia Vogeler kijkt met een trots gevoel terug op 2022, waarin het KKC verder is gegroeid naar 43 instellingen, met zelfs uitbreiding in België.

Het komend jaar wordt er aan de hand van het Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 verder gewerkt aan een robuust netwerk om de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov te verbeteren. Van den Berg: 'Ik verwacht dat we komend jaar meer impact kunnen maken. Niet alleen voor mensen met het syndroom van Korsakov, maar ook voor andere specifieke doelgroepen zoals mensen met Huntington en NAH+.'

Download het Strategisch Meerjarenplan 2023
Download het Jaarplan 2023