Scholingsaanbod

Scholingsaanbod

E-learning Korsakov Basis

Wat e-learning-module om op de momenten die jou uitkomen kennis op te bouwen over Korsakov. Wat het betekent om ermee te leven, waarmee krijg je als zorgverlener te maken en welke benadering is het meest effectief (empathisch directieve benader...

E-learning Korsakov Gevorderde

Wat E-learning-module om op de momenten die jou uitkomen verdiepende kennis op te bouwen over Korsakov. Wat het betekent om ermee te leven, waarmee krijg je als zorgverlener te maken en welke benadering is het meest effectief (empathisch direct...

Empathisch Directieve Benadering (EDB)

Wat deze training leert je mensen met Korsakov empathisch directief te begeleiden. Dat wil zeggen: aansluiten bij de belevingswereld en achtergrond van de cliënt en invoelende, sturende aanwijzingen geven. Je hebt meer kennis over het ziek...

Empathisch Directieve Benadering (EDB) - herhalingscursus

Wat deze training is een vervolg op de basistraining Empathisch Directieve Benadering en frist je theoriekennis weer op en werkt die verder uit. Je leert de empathisch directieve benadering nog beter toepassen in de praktijk. Dat wil zeggen: i...

Foutloos leren

Wat mensen met Korsakov hebben nog wel degelijk de mogelijkheid (en geheugencapaciteit) om vaardigheden te leren. In de training Foutloos leren leer je zelf hoe je cliënten met het syndroom van Korsakov vaardigheden bijbrengt. Deze in com...

Omgaan met agressie – herhalingscursus

Wat deze training is voor deelnemers die de training ‘Omgaan met agressie’ hebben gevolgd. Na 2 jaar staan we nogmaals kort stil bij de theorie en delen de deelnemers hoe ze toepassing ervan in de praktijk hebben ervaren. Voor wie...

Omgaan met agressie – individuele inschrijving

Wat in deze training leer je beter voorzien en voorkomen dat mensen met Korsakov zich agressief opstellen tegenover jou als medewerker. Je past daarbij het relationeel perspectief toe, dat wil zeggen: niet tegenover maar naast de bewoner staan....

Omgaan met fysieke weerbaarheid bij Korsakov

Wat Doel van de training is het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. bewustwording van eigen houding en gedrag in moeilijke en/of onveilige situaties. In deze training leer je vaardigheden om te kunnen omgaan met bewoners...

Omgaan met probleemgedrag bij Korsakov

Wat in deze training leer je beter het signaleren, omgaan en daarmee voorkomen voorzien en voorkomen van probleemgedrag bij mensen met Korsakov. Je past daarbij het relationeel perspectief toe, dat wil zeggen: niet tegenover maar naast de bewon...