Foutloos leren
In company
  • 9 Accreditatiepunten
  • 12 Plaatsen

Kunnen mensen met het syndroom van Korsakov nog nieuwe vaardigheden leren? Het antwoord is ja. Want het hiervoor benodigde geheugendeel is nog grotendeels intact. Je kunt bewoners/cliënten helpen nieuwe vaardigheden aanleren. Met de methode Foutloos leren help je ze als zorgverlener om goed te leren, zonder dat zij daarbij fouten maken.

In deze in company training maak je je de methode en principes van Foutloos leren eigen. Je krijgt theorie én leert de Foutloos leren-methode al te gebruiken. Tijdens de bijeenkomsten bereid je praktijkopdrachten voor. Tussen de trainingsbijeenkomsten door oefen je in de dagelijkse praktijk. Je maakt zelfstandig stappenplannen en oefen je met zelfgekozen cliënten.

Als je de methode Foutloos leren beheerst, kun je mensen met Korsakov ondersteunen om vaardigheden te leren. Daarmee help je ze hun zelfstandigheid te vergroten. We werken met presentaties, video, onderwijsleergesprekken, schrijven stappenplannen en oefenen vooral veel.

Alle zorgverleners die aan de training deelnemen, presenteren in de laatste bijeenkomst hoe zij Foutloos leren in de praktijk vormgeven, in de interactie met de cliënt/bewoner, maar ook hoe zij collega-zorgverleners aansturen om deelgenoot te zijn in het leerproces.

Dit leer je tijdens bijeenkomst 1:
o het verschil tussen het impliciete en expliciete geheugen,
o welke vaardigheden mensen met Korsakov kunnen leren,
o waarom mensen met Korsakov niet leren van hun fouten,
o stappenplan volgens het principe van foutloos leren,
o oefenen met een stappenplan op een medecursist

Dit leer je tijdens bijeenkomst 2:
o een stappenplan maken voor een huishoudelijke activiteit
o een stappenplan herzien (aan de hand van feedback en checklist)
o na observatie vaststellen (en coderen) welke begeleiding voor je cliënt het meest effectief is (bijvoorbeeld voordoen of aanwijzen),
o een stappenplan trainen met medecursist
o een stappenplan maken om een zelfgekozen bewoner/cliënt een vaardigheid te leren, dit stappenplan testen op een medecursist en daarna bijstellen,
o de meest geschikte benadering kiezen en stappenplan beschrijven

Dit leer je tijdens bijeenkomst 3:
o een programma maken voor twee cliënten/bewoners die elk twee vaardigheden gaan leren, inclusief moeilijkheidsgraad vaststellen op basis van twee observaties, stappenplan maken met begeleidende interventies (ook op basis van twee observaties), benaderingswijze vaststellen en noteren per vaardigheid, vaststellen wanneer, waar en hoe vaak je gaat oefenen
o de kenmerken van kindertaal herkennen en leren te vermijden in je stappenplan en het oefenen met de cliënt
o wat er nodig is om op jouw werk (afdeling/woonvorm) nodig is om foutloos leren goed toe te kunnen passen in de dagelijkse routine, denk bijvoorbeeld aan een kick-off door het management, een projectgroep van minstens twee medewerkers per afdeling, tweewekelijkse evaluatiemomenten in de afdelingsagenda, waar mogelijk naasten betrekken en zorgen dat 70% van de teamleden uitspreken dat zij vóór Foutloos leren zijn
o andere toepassingen van foutloos leren dan wat in de stappenplannen terecht komt

Dit leer je tijdens bijeenkomst 4:
o alle deelnemers presenteren hun ervaringen met Foutloos leren in de afgelopen tien weken en wat het effect was voor de twee bewoners waarmee zij geoefend hebben
o aandachtspunten in de presentatie: wat draagt bij aan een succesvol Foutloos leren, welke trainingen gingen niet goed en wat is er nodig om ze wel goed te laten verlopen, hoe spreek je collega’s aan die zich niet houden aan de afspraken rondom Foutloos leren, hoe geef je concreet aan wat je van je leidinggevende nodig hebt om Foutloos leren succesvol te laten zijn, hoe zorg je dat op jouw afdeling Foutloos leren een vanzelfsprekend deel van de zorg wordt.

Voor wie
Zorgverleners niveau 2 t/m 6 die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal.

Accreditatie
9 punten bij kwaliteitsregister V&VN.

Locatie
In-company

Tijdsduur
4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over tien weken (tussen bijeenkomst 1 en 2 zitten twee weken, tussen 2 en 3 zitten drie weken en tussen 3 en 4 zitten vijf weken). Tussen bijeenkomst 3 en 4 oefen je in de praktijk en voer je het programma Foutloos leren uit voor twee cliënten. Inclusief de vier bijeenkomsten vraagt de training een tijdsinvestering van zo’n 20 uur. In overleg kan de duur van de training aangepast worden. Twee maanden na de training volgt een implementatieconsult.

Datum
In overleg met de trainers.

Groepsgrootte
Maximaal 12 personen.

Kosten
Op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave.

Lesmateriaal
Cursus- en theorieboek ‘Foutloos leren bij Korsakov: een praktische handleiding (Rensen, Egger, Westhoff, Walvoort en Kessels, 2017).

Toetsing
Elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: alle bijeenkomsten aanwezig, praktijkopdrachten en oefenen met gekozen cliënten aantoonbaar uitgevoerd, slotpresentatie over eigen ervaringen met foutloos leren in de praktijk. Wie een enkele bijeenkomst moet missen, vraagt lesstof op bij mededeelnemers en haalt opdrachten in.

Trainers
Mathilde Bos - trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper
Ans Oosterwechel - beleidsmedewerker Korsakov, inhoudelijk coach, trainer bij ZorgAccent

 

 

 

 

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.