Foutloos Leren bij mensen met Korsakov
In company

Foutloos Leren bij mensen met Korsakov

  • 9 Accreditatiepunten
  • 12 Plaatsen

Kunnen mensen met het syndroom van Korsakov nog nieuwe vaardigheden leren? Het antwoord is ja. Want het hiervoor benodigde geheugendeel is nog grotendeels intact. Je kunt bewoners/mensen met Korsakov helpen nieuwe vaardigheden aanleren. Met de methode foutloos leren help je ze als zorgverlener/begeleider om goed te leren, zonder dat zij daarbij fouten maken.

In deze in company training maak je je de methode en principes van Foutloos leren eigen. Je krijgt theorie én leert de foutloos leren-methode al te gebruiken. Tijdens de bijeenkomsten bereid je praktijkopdrachten voor. Tussen de trainingsbijeenkomsten door oefen je in de dagelijkse praktijk. Je maakt zelfstandig stappenplannen en oefen je met zelfgekozen cliënten.

Als je de methode foutloos leren beheerst, kun je mensen met Korsakov ondersteunen om vaardigheden te leren. Daarmee help je ze hun zelfstandigheid te vergroten. We werken met presentaties, video, onderwijsleergesprekken, schrijven stappenplannen en oefenen vooral veel.

Alle zorgverleners/begeleiders die aan de training deelnemen, presenteren in de laatste bijeenkomst hoe zij Foutloos leren in de praktijk vormgeven, in de interactie met de cliënt/bewoner, maar ook hoe zij collega-zorgverleners/begeleiders kunnen aansturen om deelgenoot te zijn in het leerproces.

Dit leer je tijdens bijeenkomst 1:
o welke vaardigheden mensen met Korsakov kunnen leren;
o waarom mensen met Korsakov niet leren van het maken van fouten en waarom je dat moet voorkomen;
o stappenplan maken volgens het principe van foutloos leren;
o de relatie en het toepassen van de Empathisch Directieve Benadering in de methode van het foutloos leren.

Dit leer je tijdens bijeenkomst 2:
o een stappenplan herzien (aan de hand van feedback en checklist);
o na observatie vaststellen (en coderen) welke begeleiding voor je cliënt het meest effectief is (bijvoorbeeld voordoen of aanwijzen);
o een stappenplan maken om een zelfgekozen bewoner een vaardigheid te leren, dit stappenplan testen op een medecursist en daarna bijstellen;
o de meest geschikte benadering kiezen en stappenplan beschrijven;
o welke randvoorwaarden nodig zijn om foutloos leren te implementeren op de eigen afdeling/woonvorm/organisatie.

Dit leer je tijdens bijeenkomst 3:
o een trainingprogramma maken en borgen voor een bewoner;
o jezelf en collega's motiveren om het trainingsprogramma uit te voeren, ook bij eigen afwezigheid;
o de afdeling/woonvorm adviseren hoe zij foutloos leren kunnen integreren in de dagelijkse zorgverlening.

Voor wie
Zorgverleners/begeleiders niveau 2 t/m 6 die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal.

Voorwaarden voor deelname
Je beschikt over basiskennis over het syndroom van Korsakov en kennis en praktijkervaring Empathisch Directieve Benadering. Daarnaast ben je minimaal 1 jaar werkzaam op een gespecialiseerde Korsakovafdeling.

Accreditatie
9 punten bij kwaliteitsregister V&VN.

Locatie
In-company

Tijdsduur
De training wordt voorafgegaan door een praktijkoriëntatie. De trainer bezoekt de afdeling en gaat in gesprek met de leidinggevende, medewerkers en overlegt wie de kartrekkers/buddy's van het traject foutloos leren zijn. De kartrekkers/ buddy's worden tijdens de training meegenomen in hun rol voor de implementatie en borging van de methode foutloos leren op de werkvloer. 
De training zelf bestaat uit 3 bijeenkomsten van elk 3 uur, verspreid over acht weken (tussen bijeenkomst 1 en 2 zitten drie weken en tussen 2 en 3 zitten vijf weken). Tussen de bijeenkomsten oefen je in de praktijk en voer je het programma Foutloos leren uit. Inclusief de drie bijeenkomsten vraagt de training een tijdsinvestering van zo’n 18 uur. Twee maanden na de training volgt een implementatieconsult.

Datum
In overleg met de trainers.

Groepsgrootte
Maximaal 12 personen.

Kosten
Op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave.

Lesmateriaal
Cursus- en theorieboek ‘Foutloos leren bij Korsakov: een praktische handleiding (Rensen, Egger, Westhoff, Walvoort en Kessels, 2017). De training wordt begeleid door een digitale module. 

Toetsing
Elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: alle bijeenkomsten aanwezig, praktijkopdrachten en oefenen met gekozen cliënten aantoonbaar uitgevoerd, slotpresentatie over eigen ervaringen met foutloos leren in de praktijk. 

Trainers
Ans Oosterwechel - beleidsmedewerker Korsakov, inhoudelijk coach, trainer bij ZorgAccent 
Erika Deelen - ergotherapeut, coördinator Korsakov ambulant team bij Het Parkhuis
Bas Boone - persoonlijk begeleid IG bij SVRZ
Mathilde Bos - hoofdtrainer bij het KKC, Hogeschool docent MANP Utrecht

 

 

 

 

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.