Empathisch Directieve Benadering bij mensen met Korsakov
In company

Empathisch Directieve Benadering bij mensen met Korsakov

  • 13 Accreditatiepunten
  • 14 Plaatsen

Deze training leert de deelnemers mensen met Korsakov empathisch directief te begeleiden. Dat wil zeggen: aansluiten bij de belevingswereld en achtergrond van de cliënt en invoelende, sturende aanwijzingen geven. De basishouding van deze benadering is presentie. Daar wordt bij de start van de training gelijk intensief mee geoefend. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan de inrichting van een optimaal therapeutisch woon/leefmilieu. De Empathisch Directieve Benadering kan tenslotte alleen optimaal worden toegepast als het therapeutsch woon/leefmilieu is afgestemd op de behoeften van de cliënt.

Het lesmateriaal is blended, dat wil zeggen dat de training begeleid wordt door een digitaal cursusboek met theorie, opdrachten, kennisvragen en een entreetoets zodat er in de fysieke bijeenkomsten optimaal geoefend kan worden. Bij deze interactieve manier van traininen wordt een trainersacteur ingezet. De deelnemers gaan met eigen casuïstiek aan de slag.

Na afloop van de training heeft de deelnemer meer kennis over de Empathisch Directieve Benadering en meer inzicht in het gedrag van mensen met Korsakov. De deelnemer is beter in staat met hen om te gaan en kan zorgen voor een afgestemd therapeutisch woon/leef milieu.

Voor wie 
Medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal. De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.

Incompany of individueel?
Het is mogelijk om zowel incompany als individueel te trainen. Het trainen van incompay heeft als voordeel dat de medewerkers met eigen collega's op locatie kunnen trainen. De minimale groepsgrootte hiervoor is 8 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 14 deelnemers. Als de groep deelnemers te klein is, of er zijn slechts enkele deelnemers die de training gaan volgen, is het mogelijk om aan te sluiten bij het expertisecentrum in de regio. De trainers zijn allen werkzaam in een expertisecentrum en hebben ervaring met de doelgroep Korsakov.

Tijdsinvestering
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 uur. De trainer komt voor aanvang van de training op locatie langs om kennis te maken en een praktische informatie te verkrijgen voor het startpunt van de training. Daarnaast besteedt de deelnemer ongeveer 15 uur ter voorbereiding aan de bijeenkomsten en praktijkopdrachten. De Proeve van Bekwaamheid wordt praktisch begeleid door de zorginstelling zelf.

Lesmateriaal
Boek ‘De Empathisch Directieve Benadering’ (ISBN: EAN 978-90-80967229) en bijbehorend digitaal cursusboek.
Licentie voor blended learing

Voorwaarden voor deelname aan de training
Van de deelnemer wordt niet alleen aanwezigheid verwacht maar ook betrokkenheid en de bereidheid om te leren. Deze training vraagt van iedere deelnemer dat ze zich leerbaar en daarmee kwetsbaar durft op te stellen. Dat geeft veiligheid in de groep en een optimaal leerrendement voor iedereen.

Verder heeft deelnemer basiskennis over het syndroom van Korsakov. Het Korsakov Kenniscentrum adviseert hiervoor de e-learning module Korsakov Basis te volgen. 

Trainers
Ans Oosterwechel
Bas Boone
Erika Deelen
Ingrid Schouten
Jasmijn Voogd
Marcel Olthof
Marjon Lutz
Mathilde Bos

Co-trainers
Corrie Heideveld
Fenanda Hofmeijer
Judith Schut
Tanja Verheijen
Ton van de Bildt

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.