E-learning Korsakov Basis

E-learning Korsakov Basis

  • 4 Accreditatiepunten
  • Online
  • € 85 per deelnemer

Dit is een e-learning-module om op de momenten die jou uitkomen kennis op te bouwen over het syndroom van Korsakov. Wat het betekent om ermee te leven, waarmee krijg je als zorgverlener te maken en welke benadering is het meest effectief (empathisch directieve benadering)? Hoe leer je mensen met Korsakov vaardigheden? Hoe wonen zij en wat betekent hun vaste dagstructuur? Hoe zien diagnostiek en behandeling eruit en welke disciplines zijn erbij betrokken. In acht lessen leg je een vakmatige basis over de zorg voor mensen met Korsakov.

Les 1, 2 en 3 gaan in over het oorzaak, de gevolgen en de stoornissen van het syndroom van Korsakov. Uitleg over geheugenstoornissen, stoornissen van gedragsplanning en ziektebesef en psychische en lichamelijke stoornissen. Wat zijn de gevolgen van het chronische alcoholmisbruik (oa. lichamelijke en psychische problemen en co-morbiditeit)? De presentietheorie van Andries Baart komt kort aan de orde.

Les 4 gaat over diagnostiek en de behandelingen vanuit de verschillende disciplines. De MoCA-test wordt uitgelegd. Wat zijn de rollen van de vele verschillende disciplines die betrokken zijn bij de behandeling en ondersteuning van cliënten met Korsakov?

In les 5 leer je hoe je omgaat met cliënten met het syndroom van Korsakov. Wat zijn de principes van de empathisch-directieve benadering en van foutloos leren? Hoe kunnen cliënten met het syndroom van Korsakov nieuwe vaardigheden aanleren? Hoe ga je om met geheugenstoornissen, leerstoornissen, gebrek aan ziekte-inzicht, agressie, manipulatief handelen en confabuleren?

Wonen in een verpleeghuis komt in les 6 aan de orde. Wat betekent Korsakov voor het basisleefmilieu? Waar kunnen cliënten eigenlijk wonen? Waarom is dagstructuur zo belangrijk voor iemand met het syndroom van Korsakov?

In les 7 worden de verschillende disciplines beschreven. Denk aan de huisarts, creatief therapeut, maatschappelijk werker, specialist ouderen geneeskunde, maar ook de betrokken psychologische discipline, fysiotherapie, ergotherapie, arbeidsmatige therapeut, muziektherapeut, activiteiten begeleider en geestelijk verzorger. De laatste les gaat over juridische zaken. Wat is de laatste stand van zaken van de Wet Zorg en dwang? Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) komt kernachtig aan de orde. Je zult ook duidelijkheid krijgen over een Rechtelijke Machtiging en In Bewaring Stelling.

Het programma sluit af met een toets, bij voldoende score ontvang je een certificaat. 

Leden van het Korsakov Kenniscentrum krijgen korting. Graag aanvragen via academie@korsakovkenniscentrum.nl

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.

E-learning Korsakov Basis