Intimiteit & Seksualiteit bij mensen met het syndroom van Korsakov
In company

Intimiteit & Seksualiteit bij mensen met het syndroom van Korsakov

  • 5 Accreditatiepunten
  • 12 Plaatsen

In deze incompany training krijgen zorgmedewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov in het verpleeghuis handvatten om de behoefte van hun bewoners aan intimiteit en seksualiteit in kaart te brengen en bespreekbaar te maken.

Met de training wordt aandacht besteed aan een thema waar nog een groot taboe op heerst. Dat heeft onder andere te maken met beeldvorming: Er wordt negatief naar oud worden gekeken. De focus ligt op gezond, jong en strak in het vel. Ouderen en chronisch zieken zijn niet aantrekkelijk meer. Dat zij intimiteit en seks hebben, gaat het voorstellingsvermogen te boven. Bovendien zijn mensen gewoontedieren. Het is lastig om een bepaalde manier van denken en doen te doorbreken. Het helpt als het onderwerp ingebed is in een structuur. Het thema Intimiteit en seksualiteit kan bijvoorbeeld in het zorgplan en in de structuur van intake en evaluaties worden opgenomen.

Voor wie
Medewerkers die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal. De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.

Accreditatie
5 punten bij V&VN Kwaliteitsregister

Tijdsduur
De training bestaat uit 2 dagdelen van elk 3 uur met ongeveer 5 weken tijd tussen de dagdelen. Tijdens de eerste bijeenkomst gaat de trainer aan de hand van een presentatie het gesprek en de discussie aan over intimiteit & seksualiteit van hun bewoners.
Tijdens de tweede bijeenkomst krijgen de zorgmedewerkers de gelegenheid om vragen en eventuele onduidelijkheden te stellen die na de eerste bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Daarnaast wordt er met een trainersacteur situaties geoefend zoals het intake gesprek of hoe je beste het gesprek met een bewoner kunt aangaan. De zorgmedewerker brengt hierbij eigen casuïstiek in.

Voorwaarden voor deelname aan de training 
Van de deelnemer wordt niet alleen aanwezigheid verwacht maar ook betrokkenheid en de bereidheid om te leren. Deze training vraagt van iedere deelnemer dat ze zich leerbaar en daarmee kwetsbaar durft op te stellen. Dat geeft veiligheid in de groep en een optimaal leerrendement voor iedereen.

Kosten
In company: op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave

Toetsing
Elke deelnemer ontvangt een certificaat als aan voorwaarden zijn voldaan.

Trainers
Riët Daniël - gezondheidszorgpsycholoog en seksuoloog bij Archipel Zorggroep
Mariëlla van de Valk - agoog bij Archipel Zorggroep
Mathilde Bos - trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper
Laura Witvoet - maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris seksualiteit bij Meandergroep Zuid-Limburg
Patriek van der Sluijs - trainersacteur

 

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.