Omgaan met fysieke weerbaarheid bij Korsakov
In company

Omgaan met fysieke weerbaarheid bij Korsakov

  • 10 Accreditatiepunten
  • 12 Plaatsen

Doel van de training is het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen, bewustwording van eigen houding en gedrag in moeilijke en/of onveilige situaties. In deze training leer je vaardigheden om te kunnen omgaan met bewoners/cliënten die grensoverschrijdend gedrag vertonen en mogelijk niet meer aanspreekbaar zijn. In principe gaat de voorkeur natuurlijk uit naar agressie voorkomen en ombuigen. Soms vraagt de veiligheid van jezelf en/of medebewoners echter om fysieke vaardigheden.

Voor de borging van de basistraining is er een jaarlijkse herhalingstraining beschikbaar.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: een stevige lichaamshouding, uitstraling en in balans blijven, emotioneel weerbaar zijn tegen grensoverschrijdend gedrag, agressie, grenzen stellen, loskomen uit verschillende grepen (zoals polsgrepen, kledinggrepen, haargrepen, wurggrepen en middelgrepen), afweren van klappen en trappen, de regels van de wet, eerste opvang van collega’s, agressie melden en opvang in de instelling.

We oefenen met fysieke vaardigheden en technieken maar bespreken bovenal hoe jezelf in kracht te zetten.  Het is een actieve en interactieve training. Veiligheid en refectie van de deelnemers staat in de trainingen voorop.

Voor wie
Medewerkers (zorg en andere disciplines) die vakmatig geregeld contact hebben met mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal. De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.

Accreditatie
10 punten bij V&VN Kwaliteitsregister Basistraining
6 punten bij V&VN Kwaliteitsregister Herhalingstraining

Tijdsduur
De basistraining is 2 bijeenkomsten van 7 uur. In de 2de bijeenkomst is er inzet van een acteur. De herhalingstraining is jaarlijks en duurt 1 dag.

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers

Kosten
Op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave.

Toetsing
Elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: alle bijeenkomsten aanwezig.

Trainers
Jos Brummel
Azmi Alubeid

Achtergrondinformatie
Aan de hand van een gevoelsthermometer wordt er door de training heen stilgestaan hoe het met deze persoon is, is deze ontspannen of is er spanning? Het is belangrijk dit in je team van elkaar te weten.
Doel is ook dit, met periodes, op de afdeling te doen om zelfinzicht en inzicht in elkaar te vergroten en spanningen op de afdeling in het contact te minimaliseren. 

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.