Omgaan met probleemgedrag bij mensen met Korsakov

Omgaan met probleemgedrag bij mensen met Korsakov

  • 14 Accreditatiepunten
  • 12 Plaatsen

In deze training leer je beter het signaleren, omgaan en daarmee voorkomen voorzien en voorkomen van probleemgedrag bij mensen met Korsakov. Je past daarbij het relationeel perspectief toe, dat wil zeggen: niet tegenover, maar naast de bewoner staan.

We werken met beeldmateriaal, theorie, oefeningen, observatie en reflectie-opdrachten, discussie en vooral veel opdrachten in de eigen praktijk. De deelnemers leren ook van elkaar. 

Voor wie
Zorgverleners niveau 2 t/m 6 die direct betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, De training is afgestemd op MBO niveau 3. De training is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.

Accreditatie
14 punten bij V&VN Kwaliteitsregister

Tijdsduur
4 bijeenkomsten van 3 uur, begeleidt door een e-learning module (blended learning). Daarnaast ben je in ongeveer 15 uur bezig met de voorbereiding van bijeenkomsten.

Kosten
Op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave.

Lesmateriaal
e-learning module

Toetsing
Elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: minimaal drie bijeenkomsten aanwezig, thuisopdrachten aantoonbaar uitgevoerd (d.m.v. vragenformulier en mondelinge toelichting). Wie een enkele bijeenkomst moet missen, vraagt lesstof op bij mededeelnemers en haalt opdrachten in.

Trainers 
Marjon Lutz - trainer Korsakov KKC en Lelie zorggroep
Mathilde Bos - trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper

Achtergrondinformatie
De relationele grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Je leert de ‘innerlijke logica’ van de bewoner te zien. Ook is ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk in deze theorie. Wat doet er voor een bewoner/cliënt toe en hoe kun je zijn of haar beleving van de werkelijkheid beter begrijpen? Het helpt je een vertrouwensband op te bouwen en signalen van onvrede al in een vroeg stadium waar te nemen. Ook word je je bewust van je eigen persoonlijke gevoeligheden en leer je deze beter hanteren. De in company-training stemmen we in overleg zo goed mogelijk af op de dagelijkse praktijk en wensen van het team.

Meer weten over deze training?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl 

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.