Empathisch Directieve Benadering voor paramedici

Empathisch Directieve Benadering voor paramedici

  • 15 Plaatsen
  • € 450 per deelnemer

Deze training leert paramedici zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, muziektherapeuten, agogen, geestelijk verzorgers e.a. in de zorg rondom Korsakov mensen met Korsakov empathisch directief te begeleiden. Dat wil zeggen: aansluiten bij de belevingswereld en achtergrond van de cliënt en invoelende, sturende aanwijzingen geven. De basishouding van deze benadering is presentie. Allereerst is het belangrijk om aandachtvol contact te maken, ‘present’ te zijn. Met de Presente/Empathische Directieve Benadering worden de executieve functiestoornissen zoveel als mogelijk gecompenseerd. Met de Presente/Empathische Directieve Benadering in combinatie met een supportief therapeutisch woon/leefmilieu, wordt de omgeving voor de cliënt voorspelbaar gemaakt opdat de cliënt zo optimaal mogelijk kan functioneren. 

Bij deze interactieve training wordt een trainersacteur ingezet. De deelnemers gaan met eigen casuïstiek aan de slag.

Na afloop van de training heeft de deelnemer meer kennis over de Empathisch Directieve Benadering en meer inzicht in het gedrag van mensen met Korsakov. De deelnemer is beter in staat met hen om te gaan en kan zorgen voor een afgestemd therapeutisch woon/leef milieu.

Voor wie

Behandelaren en paramedici die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, muziektherapeuten, agogen, geestelijk verzorgers e.a.

Individuele inschrijving

Voor deze training kun je je individueel aanmelden. De training bestaat uit 3 dagdelen.

Tijdsinvestering

De training bestaat in totaal uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Het totaal aantal te besteden uren voor de training bedraagt minimaal 12 uur (9 uur training en 3 uur voorbereiding/opdrachten in de praktijk).

  • Werkvormen: theorie, oefeningen, observatie- en reflectie-opdrachten, discussie, het uitwerken van eigen casuïstiek inclusief reflectie daarop en opdrachten in de praktijk.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een reflectie-/presentatieopdracht. De trainer kijkt deze opdrachten na.
Lesmateriaal

Boek ‘De Empathisch Directieve Benadering’ (ISBN: EAN 978-90-80967229) en bijbehorend cursusboek.

Voorwaarden voor deelname aan de training
  • Aanwezigheid : De deelnemer was alle drie bijeenkomsten aanwezig.
  • Inzet en toepassing in de praktijk: De deelnemer voert de thuisopdrachten uit en kan dit aantonen middels haar portfolio.
  • Persoonlijke leerdoelen
  • Opdracht reflectie en presentatie
Meer weten? Aanmelden?

Mail naar info@korsakovkenniscentrum.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief