Nieuws

Nieuws

Nieuws

29 nov

Korsakov Academie: trainingen door het netwerk, voor het netwerk

Binnen de Korsakov Academie bieden we trainingen aan die bedoeld zijn voor medewerkers die werken met mensen met het syndroom van Korsakov. De trainingen zijn doelgroepspecifiek, geaccrediteerd en worden gefaciliteerd door ons. De trainingen worde...

27 nov

Probleemgedrag bij mensen met het syndroom van Korsakov

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) programmaleider Henriette Ettema heeft onlangs een interview gehouden met Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunder en post doc onderzoeker bij Atlant over haar pronotieonderzoek naar het functione...

19 nov

Albert Postma vertelt over zijn rol in de wetenschapsraad

Samen met prof. dr. Roy Kessels, prof. dr. Cees Hertogh, prof. dr. Berno van Meijel en drs. Cynthia Vogeler vertegenwoordigt prof. dr. Albert Postma de wetenschapsraad van het Korsakov Kenniscentrum. We hebben hem geinterviewd over waar zijn inter...

26 okt

Digitale bijeenkomsten psychologen op 2 februari 2021

Vanwege de verscherpte Corona maatregelen is de fysieke bijeenkomst voor psychologen van 6 oktober j.l. helaas geannuleerd en verzet naar digitaal. Gezien de duur van de bijeenkomst is besloten om deze in twee digitale bijeenkomsten van elk 2 uur ...

30 sep

Week van de Wet zorg en dwang start 28 september

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari dit jaar van kracht. Maar wat betekent deze wet voor mensen met een verstandelijk beperking of een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, niet aangeboren hersenletsel, Korsakov, Huntington, hun ...

3 sep

Vragen over de Wet zorg en dwang?

Het ministerie van VWS heeft een team ingesteld waar je terecht kunt met al je vragen over de Wet zorg en dwang (Wzd)  Sinds januari is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Er worden veel knelpunten ervaren om deze wet goed uit te voeren. D...