Kan een Korsakovpatiënt zelfstandig blijven wonen?

Zelfstandig wonen is voor iemand met Korsakov steeds lastiger. Korsakovpatiënten zorgen slecht voor zichzelf. Hulp en zorg wijzen zij liefst af. Ze zien niet wat er met hen aan de hand is en reageren hier verschillend op. De ene Korsakovpatiënt trekt zich terug en neemt geen enkel initiatief meer. Een ander wordt juist agressief. Voor de familie of directe omgeving is dat heel zwaar.
Professionele begeleiding is vaak de enige optie. Soms kan dat nog in de thuissituatie, maar meestal is iemand aangewezen op langdurige zorg met behandeling in een zorginstelling of beschermde woonvorm.