Welke professionele hulp is mogelijk voor een Korsakov-patiënt?

Veel mensen bij wie Korsakov wordt vermoed, komen via het ziekenhuis, de verslavingszorg, huisartsen of de ggz in beeld. Een ggz-instelling of een gespecialiseerde zorginstelling kan de diagnose stellen. Eerst wordt de alcoholverslaving behandeld. Het is namelijk pas mogelijk een goede diagnose voor Korsakov te stellen als iemand niet meer drinkt.

Is inderdaad sprake van Korsakov, dan is professionele begeleiding nodig. De zorg en behandeling voor mensen met Korsakov vragen veel kennis en expertise. Gelukkig zijn er in Nederland gespecialiseerde verpleeghuizen, beschermde woonvormen en behandelcentra voor mensen met Korsakov. De zorgverleners zijn speciaal opgeleid om de kwaliteit van leven te verbeteren. Samen met de cliënt streven ze naar een optimale kwaliteit van leven. Zij kennen alle ins en outs van het gedrag van iemand met Korsakov. Zo weten ze wanneer ze streng moeten zijn en of juist beter begripvol kunnen optreden. 

Wat de beste behandeling is, bepalen artsen en behandelaren altijd in overleg met de Korsakovpatiënt. Mogelijk is permanent toezicht nodig om escalatie te voorkomen. Soms is opname in een woonvoorziening met 24-uurszorg en behandeling noodzakelijk.