Iemand in mijn omgeving heeft (vermoedelijk) Korsakov. Wat nu?

Het is niet makkelijk om iemand in je directe omgeving te helpen die een alcoholverslaving en/of Korsakov heeft. Mensen met een alcoholverslaving die mogelijk Korsakov hebben, vermijden het liefst hulp. Ze vertellen fantasieverhalen zonder te beseffen dat die niet kloppen. Vaak gaan ze de strijd aan als je ze daarop aanspreekt. De kans op conflicten is groot. De naasten van mensen met Korsakov hebben het daardoor zwaar te verduren.

In veel gevallen is het onmogelijk voor familie en vrienden om iemand te laten stoppen met drinken. Dat is een pijnlijke realiteit. Voel je daar niet schuldig over en schaam je er niet voor. Er wordt nog wel eens gedacht dat niet kunnen stoppen met drinken een vorm van zwakte is. Maar een alcoholverslaving is geen ‘bewuste’ keus. Het is een ernstige en vooral ook complexe ziekte. 

Familie en vrienden van alcoholverslaafden of Korsakovpatiënten ervaren opname in een zorginstelling soms als het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid. Dat is begrijpelijk. Maar professionele hulp is meestal de enige en beste oplossing voor het drinkprobleem en de verwaarlozing bij mensen met Korsakov. Bespreek daarom met een huisarts de mogelijkheden voor professionele hulp. De huisarts kan verwijzen naar gespecialiseerde ggz-instellingen, zorginstellingen, behandelaren en hulpverlenende instanties. Zij kunnen een Korsakovpatiënt helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.