Wat is de levensverwachting van mensen met Korsakov?

Een Korsakovpatiënt kan niet genezen, maar nog jaren leven met het syndroom. Voorwaarde is wel dat hij stopt met het drinken van alcohol. Gaat hij daarmee door, dan kan de alcohol ook andere organen en lichaamsfuncties aantasten. Doorgaans leidt het alcoholgebruik dan tot het overlijden van Korsakovpatiënten. 

Leeft iemand met Korsakov gezond, dan kan zijn levensverwachting even lang zijn als iemand die niet aan het syndroom lijdt.