Gepubliceerd: Handreiking Sluiting interne rookruimtes

Gepubliceerd: Handreiking Sluiting interne rookruimtes

Per 1 juli 2021 dienen de interne rookruimtes in de zorg gesloten te zijn. Er is een overbruggingsperiode afgesproken tot uiterlijk 30 juni 2023 voor afdelingen waar uitsluitend specifieke doelgroepen bewoners in de langdurige zorg zijn gehuisvest. Dit geldt voor bewoners met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel en bewoners op afdelingen gerontopsychiatrie.

In de Handreiking sluiting interne rookruimtes specifieke doelgroepen staan handvatten voor de zorgpraktijk om de interne rookruimtes te sluiten op afdelingen waar binnen de langdurige zorg mensen vanuit de specifieke 'laag volume hoog complexe' doelgroepen verblijven met zorg. Hiervoor is gebruik gemaakt van de best practises die al reeds werken in de praktijk, zoals bijvoorbeeld de ervaringen bij Vincent van Gogh (zie deze video). De handreiking sluit aan bij de speerpunten van de Rookvrije Zorg.

Het sluiten van de interne rookruimten is voor sommige organisaties een flinke uitdaging, zeker gezien de kenmerken van de specifieke doelgroepen en de zorg die zij behoeven. Tegelijk is het ook een proces geweest dat tot verbinding en samenwerking heeft geleid, veel zorgorganisaties zijn bij elkaar te rade gegaan, hebben elkaar gevonden in de vraagstukken én de oplossingen om het proces om te komen tot het sluiten van rookruimten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Conferentie
Op dinsdag 4 april vindt de tweede, en laatste conferentie Sluiting interne rookruimtes plaats. Iedereen is welkom vanuit de kennisnetwerken Huntington, Gerontopsychiatrie, NAH+ en Korsakov. Meld je aan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief