Video: Sluiting interne rookruimtes specifieke doelgroepen

Video: Sluiting interne rookruimtes specifieke doelgroepen

In deze video vertelt verpleegkundig specialist ggz Jeroen Swinkels hoe ggz-instelling Vincent van Gogh de stap heeft gezet om de interne rookruimtes in de instelling te sluiten. Per 1 juli 2021 dienen de interne rookruimtes in de zorg gesloten te zijn. Er is een overbruggingsperiode afgesproken tot uiterlijk 30 juni 2023 voor afdelingen waar uitsluitend specifieke doelgroepen bewoners in de langdurige zorg zijn gehuisvest. Dit geldt voor bewoners met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington, niet-aangeboren hersenletsel en bewoners op afdelingen gerontopsychiatrie.

Jeroen vertelt in de video dat het ergens gek is dat mensen die behandeld worden voor hun verslaving wel gewoon mogen roken. Hij legt uit dat het rookvrij maken van de interne rookruimtes bij Vincent van Gogh geen makkelijk traject was, maar dat hun aanpak uiteindelijk wel goed heeft gewerkt. Een van de stappen die zijn gezet, gold voor de medewerkers. 'Medewerkers mochten niet meer zichtbaar zijn als rokers, want dat is niet uit te leggen aan de bewoners.' Maar de belangrijkste stap was het meenemen van de bewoners in de overgang naar rookvrije ruimtes. Die bleken vooral behoefte te hebben aan duidelijkheid. 'We hebben dus gewoon een datum geprikt', legt Jeroen in de video uit. 'Op 1 september was de interne rookruimte dicht, en werden bewoners gevraagd buiten te gaan roken. We verwachtten weerstand, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niks, 15 van de 17 bewoners gingen moeiteloos naar buiten.' Volgens Jeroen hebben inmiddels alle rokers de route naar buiten gevonden. 'Prik gewoon een datum. En sluit ze gewoon. Niet te bang zijn.' 

Handreiking
Meer informatie? Er is met behulp van het ministerie van VWS een handreiking opgesteld door ActiZ en de kennisnetwerken Gerontopsychiatrie, Huntington, Korsakov en NAH plus. Bekijk ook de FAQ of ga naar www.netwerq.nu of www.rookvrijezorg.com.

Conferentie
Op dinsdag 4 april 2023 vindt de tweede, en laatste conferentie Sluiting interne rookruimtes plaats. Iedereen is welkom vanuit de kennisnetwerken Huntington, Gerontopsychiatrie, NAH+ en Korsakov. Meld je aan.