Muziektherapie bij Korsakov... in Jakarta

Muziektherapie bij Korsakov... in Jakarta

Senior onderzoeker bij Regionaal Expertise Centrum Korsakov Domus Nostra in Den Haag Monique van Bruggen - Rufi heeft een lezing gegeven op een grootschalig neurologie-congres in Jakarta, Indonesië. Monique was als spreker uitgenodigd omdat ze gespecialiseerd is in neurologische muziektherapie en promotie-onderzoek heeft gedaan naar de effecten hiervan bij mensen met neurologische aandoeningen. Zij werd bijgestaan door haar stagiaire Tassya, die uit Indonesië komt. 

Monique’s jarenlange muziektherapie-ervaring bij mensen met het syndroom van Korsakov maakte dat de lezing ook voor een deel over het werk van de muziektherapeuten bij Domus Nostra ging. Zo noemde Monique het bestaan van Accent, de huisband van Domus Nostra, als perfect voorbeeld van hoe bewoners in hun kracht gezet kunnen (blijven) worden door samen te musiceren. De presentatie ging daarnaast vooral over de kracht van muziek in het algemeen, en de werking van muziek op het gehele brein in het bijzonder, en hoe muziektherapeuten gebruik maken van deze wetenschappelijk onderbouwde kennis tijdens hun therapieën. Er werden verschillende voorbeelden uit de praktijk aangedragen en video’s getoond. Ook mocht het publiek zelf ervaren hoe het is om met muziek getraind te worden om de aandacht en concentratie te verbeteren.

Al met al was het een hele interactieve lezing waarbij de voetjes van de vloer en de handen in de lucht kwamen, iets wat voor het merendeel van de Indonesische artsen ondenkbaar is. De kracht van muziek werd dus ter plekke aan den lijve ondervonden en bewezen. Na afloop kreeg Monique dan ook veel enthousiaste reacties. Maar het belangrijkste van haar “optreden”, de zogenaamde “take-home-message” is hopelijk dat behandelaren zich (nog meer) bewust zijn van de mogelijkheden die muziektherapie voor hun patiënten kan bieden.