Bijeenkomst casemanagers in Korsakovzorg benadrukt het belang van begeleiding

Bijeenkomst casemanagers in Korsakovzorg benadrukt het belang van begeleiding

Op 10 juni vond de bijeenkomst van casemanagers in de Korsakov zorg plaats, een relatief nieuwe maar cruciale discipline binnen de Korsakovzorg. Deze bijeenkomst benadrukte het dringende belang van het hebben van vaste contactpersonen door de zorgketen voor patiënten met het syndroom van Korsakov. 

Momenteel missen mensen met Korsakov en hun naasten een vaste contactpersoon die helpt om alle benodigde zorg en ondersteuning  te organiseren. Hierdoor krijgen mensen niet altijd de juiste zorg op de juiste plek. Dit probleem wordt ook bevestigd door het onderzoek van Susan van de Hooff. Ook pleit Susanne in haar onderzoek voor meer onderzoek naar de rol van casemanagers. Kijk ook op https://korsakovkenniscentrum.nl/actueel/vertraagde-behandeling-belangrijke-oorzaak-bij-ontwikkelen-korsakov  

In de dementiezorg zijn casemanagers al langer actief en vervullen zij een belangrijke rol als vaste contactpersoon die de zorg coördineert. In de concepttekst van de zorgstandaard voor Korsakov staat dat begeleiding door casemanagers van grote waarde is gedurende de gehele cliëntreis. 

Opstellen competentieprofiel 
Een goede begeleiding door casemanagers begint met een helder en goed ontwikkeld competentieprofiel. Iris Gijsberts, senior beleidsmedewerker bij Salios, doet promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit naar passende ambulante zorg bij Korsakov en de rol van casemanagement. Zij was aanwezig om bij te dragen aan het te verzamelen van gegevens voor het opstellen van een competentieprofiel voor casemanagers Korsakov. Deze input zal bijdragen aan de verdere invulling en inzet van casemanagers in de Korsakov zorg, waardoor patiënten en hun naasten beter ondersteund worden. Robert Huisman, promotor Iris Gijsberts, was erg onder de indruk van de positieve inzet van de groep en de onderlinge samenwerking binnen het netwerk. 

De bijeenkomst is een belangrijke stap in de ontwikkeling en inzet van casemanagement binnen de Korsakov zorg.  Benieuwd naar het promotieonderzoek van Iris Gijsberts? Binnenkort publiceren we een interview met haar. 
 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief