Wat is het syndroom van Korsakov?

Het syndroom van Korsakov is een ernstige hersenbeschadiging. De ziekte ontstaat door een langdurig tekort aan vitamine B1. Zo’n tekort kan ontstaan bij mensen die lijden aan een ernstige alcoholverslaving en die niet goed voor zichzelf zorgen, slecht eten of zelfs helemaal niet eten. 

Mensen met Korsakov hebben last van geheugenstoornissen en gedragsproblemen. Zo kunnen ze nieuwe informatie niet goed opnemen en komen ze vaak verward over. Daarnaast hebben ze geen overzicht en kunnen ze moeilijk plannen. Ze kunnen apathisch overkomen of juist agressief gedrag vertonen. Ook zijn ze lichamelijk in een slechte conditie.