Is het syndroom van Korsakov erfelijk?

Het syndroom van Korsakov is op zichzelf niet erfelijk. Wel is het zo dat de neiging tot verslaving in sommige families vaker voorkomt dan in andere. In families waar alcoholverslaving veel aan de orde is, kan dus ook vaker Korsakov voorkomen. Deskundigen zijn er nog niet uit of de neiging tot verslaving voortkomt uit aanleg of doordat gezinsleden het verkeerde voorbeeld van hun ouders/verzorgers overnemen.