Kun je het syndroom van Korsakov voorkomen?

In theorie is het antwoord simpel: als iemand voldoende vitamine B1 krijgt, ontwikkelt hij geen Korsakov. De praktijk is helaas weerbarstiger. Een alcoholverslaving is geen bewuste keuze, maar een ernstige ziekte. Alcoholverslaafden laten zich niet makkelijk helpen en leven vaak geïsoleerd. Daardoor is het voor de omgeving moeilijk om te signaleren of iemand nog goed eet en voor zichzelf zorgt. Ken je in je omgeving iemand met een alcoholverslaving en maak je je zorgen over het eetgedrag? Trek dan aan de bel bij een huisarts. Die kan samen met andere hulpverleners kijken wat mogelijk is.

Als het vitamine B1-gebrek de kritische ondergrens nadert, kan een acuut en levensbedreigend ziektebeeld ontstaan: de Wernicke Encefalopathie, ook wel de acute fase Wernicke-Korsakov genoemd. In deze fase kan Korsakov alleen worden voorkomen als iemand snel vitamine B1-injecties krijgt. Zonder behandeling kan het in korte tijd (variërend van enkele uren tot een paar weken) leiden tot blijvende hersenschade of zelfs tot de dood.