Hoeveel mensen in Nederland lijden aan het syndroom van Korsakov?

Volgens schatting hebben zo’n acht- tot tienduizend mensen het syndroom van Korsakov. Omdat de meesten van hen zorg mijden, zijn ze niet officieel gediagnosticeerd. Ongeveer 1.350 mensen zijn wel opgenomen in gespecialiseerde woonvoorzieningen voor langdurige zorg en behandeling. Hier krijgen ze zorg die volledig op hun situatie is toegerust. De gemiddelde leeftijd bij opname is rond de 50 jaar.

Het lijkt erop dat het aantal mensen met Korsakov toeneemt. Ook lijkt het syndroom op steeds jongere leeftijd op te treden. Bovendien zijn de stoornissen op het moment van opname in een ziekenhuis ernstiger dan tien jaar geleden. Een andere trend is de toename van het aantal vrouwelijke Korsakovpatiënten. Tot voor kort was driekwart van de Korsakovpatiënten man, maar die verhouding verschuift. Waarschijnlijk komt dat door het toenemende gebruik en misbruik van alcohol in onze samenleving, vooral onder jongeren.