Vakgroep verpleegkundigen Korsakov dinsdag 21 juni 2022

Vakgroep verpleegkundigen Korsakov dinsdag 21 juni 2022

Deskundigheidsbevordering is belangrijk in de zorg voor mensen met Korsakov. Daarom heeft het Korsakov Kenniscentrum (KKC) speciale vakgroepen opgezet, waaronder een vakgroep voor verpleegkundigen.

Het KKC ondersteunt het doelgroepexpertisenetwerk in het ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis, best practices en het delen en borgen van kennis in de praktijk. Een andere belangrijke taak van het KKC is het bevorderen van de deskundigheidsbevordering in samenwerking met haar leden. Eén manier om dit te doen is het formeren van vakgroepen voor de betreffende disciplines werkzaam in de zorg rondom Korsakov. Een vakgroep dient ervoor om het eigen vakgebied te verankeren. Het gebruiken van werkervaring en gedeelde kennis leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van de discipline en zo tot een betere zorg aan de cliënt. 
Om dit te bereiken gaat het KKC jaarlijks minimaal één structurele vakgroepbijeenkomst per kernteamdiscipline voor aangesloten zorginstellingen aan de vereniging organiseren en faciliteren. Voor de vakgroep verpleegkundigen worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd, in het tweede en vierde kwartaal van 2022. 

De bijeenkomst vindt digitaal plaats op dinsdag 21 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Voorzitters van de bijeenkomst zijn Mirjam van Dam, verplegingswetenschapper Lelie zorggroep en Suzanne Maassen, verpleegkundige Atlant. De vakgroep verpleegkundigen KKC is toegankelijk voor verpleegkundigen vanaf niveau 4 die werkzaam zijn bij aangesloten leden van het Korsakov Kenniscentrum. 

Programma: 
- Welkom en kennismaking  
- Introductie op vakgroep  
- Presentatie Intimiteit & Seksualiteit 
Pauze (10 min)  
- Opstellen jaarplan met behulp van visie4luik 
- Bespreken bijeenkomst december (inventarisatie thema en casuïstiek)
Afsluiting

Het definitieve programma met documenten en de digitale link wordt uiterlijk een week van tevoren naar de deelnemers aan de vakgroep verstuurd. 
Accreditatie voor de bijeenkomst wordt aangevraagd. 
 
Aanmelden kan via de roze button: aanmelden

Het verzoek aan de lezer is om deze uitnodiging door te sturen naar de verpleegkundigen van de instelling.
Mocht je op de hoogte gehouden willen worden van de activiteiteiten van het Korsakov Kenniscentrum meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief: https://korsakovkenniscentrum.nl/nieuws