Training 'fysieke weerbaarheid' in de Korsakov Academie

Training 'fysieke weerbaarheid' in de Korsakov Academie

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag is ook in de zorg voor mensen met Korsakov belangrijk. Cliënten kunnen probleemgedrag laten zien dat in sommige gevallen zelfs escaleert naar fysiek geweld. Maar ook binnen een team kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag. Hoe ga je daar als verzorgende mee om? Het KKC heeft daarom een speciale training hierover aan de Korsakov Academie toegevoegd.

De basis training bestaat uit twee dagen en sluit prima aan op de training ‘Omgaan met probleemgedrag bij Korsakov’, een actualisering van de training ‘Omgaan met agressie vanuit relationeel perspectief bij Korsakov’ vanaf 2023, zo zegt trainer Jos Brummel. Jos is gepokt en gemazeld in de materie en kan door al die praktijkervaring goed uitleggen wat er allemaal nodig is om met grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Hij traint sinds kort bij KKC-instellingen en ziet dat er overal weer een iets ander accent moet worden gelegd. “We maken in de trainingen gebruik van ervaringsverhalen van cursisten die aan theorie worden gekoppeld. Dat zijn uiteraard unieke ervaringen en daar stemmen we de training op af in samenwerking met een acteur.”

Invloed van eigen gedrag
De training is ook deels speciaal gericht op mensen met Korsakov. “Hij is niet zozeer op escalatie gericht maar op gedrag”, zegt Marga ten Wolde van het KKC. Ze legt het uit. “In deze training ligt de nadruk op welke invloed jouw gedrag als medewerker heeft op het gedrag van een bewoner en hoe zet jezelf met deze kennis in je kracht en ontwikkel je zelfvertrouwen. Daar wordt ook in het contact met de acteur in de training meer op gefocust.”

Een andere reden om juist deze KKC-training te volgen is volgens Jos het complete pakket dat de training biedt. “Er wordt goed gekeken naar wat agressie eigenlijk precies is, hoe denkt iedereen daarover? Hoe subjectief is het? Wat voor de één agressief of grensoverschrijdend overkomt hoeft dat voor de ander niet te zijn. Verder kijken we naar hoe je met grensoverschrijdend gedrag omgaat als het gebeurt, maar ook als het eenmaal heeft plaatsgevonden. Hoe kun je collega’s erbij betrekken? Hoe reflecteer je er het beste op? Het is allemaal bedoeld om het veiligheidsgevoel binnen het team te vergroten, de kennis te vergoten en zo minder agressie-incidenten te hebben.” De training springt ook in op het feit dat er niet alleen sprake is van grensoverschrijdend gedrag van cliënten richting personeel, maar ook tussen personeel onderling of tussen personeel en familie van een cliënt. Want grensoverschrijdend gedrag kan eigenlijk overal plaatsvinden en zich in allerlei vormen manifesteren.

Maatwerk
Bij iedere instelling spelen weer andere problemen, zo merkt Jos. “De training is dan ook maatwerk. We beginnen altijd met een voorstelrondje en hoe de deelnemers erbij zitten qua spanning, op dat moment maar ook als ze op de afdeling aan het werk zijn. Dan komen er vaak zaken naar boven die ze niet van elkaar wisten, hoe een ander met grensoverschrijdend gedrag omgaat en dat ervaart. Ook brengen deelnemers hun eigen casus in. Vanuit daar pas ik meer algemene theorie toe en pas die toe op de voorbeelden vanuit de deelnemers. De acteur helpt daarbij door het spelen van bijvoorbeeld rollenspellen. Dat kan best spannend zijn dus we zetten in het begin vooral in op het opbouwen van de relatie met de acteur om de veiligheid te vergroten.” Vervolgens zet Jos in een theoretisch deel de verschillen de vormen van agressie uiteen, die daarna met de acteur worden geoefend. Bij met name gesloten instellingen wordt ook wel eens geoefend met het in bedwang houden van cliënten, maar dit komt over het algemeen eigenlijk nauwelijks voor.

Ervaring
Deelnemers zijn enthousiast over het effect van de training, zo zegt Kristel Hakke van Meandergroep Zuid Limburg. “Vanuit de Lückerheide als Regionaal Expertise Centrum hebben we een leerlijn opgesteld, vervolgens zijn we gaan kijken aan welke training de meeste collega’s behoefte hadden en daar kwam duidelijk in naar voren dat men graag meer op één lijn wil zitten qua benadering bij grensoverschrijdend gedrag. Er zat nogal wat verschil in of iemands gedrag als “normaal “of “het hoort erbij” betiteld werd. Daarnaast vroeg men ook al jaren naar een stukje fysieke weerbaarheid, ook al komt het niet vaak voor dat je dit moet toepassen, maar als je hierin getraind wordt kan het wel betekenen dat je iets sterker in je schoenen staat. Ook het gevoel dat je collega’s in alle situaties achter je blijven staan speelt een rol.” Kristel heeft de trainig als zeer positief ervaren. “Het was erg afwisselend van theorie tot praktijk oefenen, van filmpjes tot interactie en het rollenspel met de acteur. Zowel de trainer als de acteur haakten zeer professioneel in op de materie en ervaringen die er binnen de groepen spelen.” De training heeft haar dus het nodige opgeleverd, zegt Kristel. “De trainingen en de inhoud ervan leven nog steeds op de afdelingen. Dat wil dus zeggen dat de materie is blijven hangen en indruk heeft gemaakt. Waar we vooral mee bezig zijn geweest is om duidelijke kaders te stellen over wat voor “ons” nu grensoverschrijdend gedrag is, waar leggen we de grens bij welk gedrag? Inzetten op die collega die last heeft van bepaald gedrag en dit als ondergrens zien, ook al vinden andere collega’s dat dit wel meevalt. Doordat de training zo positief is ervaren, hebben we samen met de trainer geregeld dat we een half jaar na dato een herhaling/ verdiepingsdag trainen. Dit om het niet te laten verwateren.”

Meer weten?
Bent je geïnteresseerd hoe je meer inzicht kunt krijgen in agressie en hoe ermee om te gaan? Dan is de training ‘fysieke weerbaarheid bij Korsakov’ wellicht heirvoor geschikt. Kijk op de website voor meer informatie en aanmelding: https://korsakovkenniscentrum.nl/scholing/scholingsaanbod/omgaan-met-fysieke-weerbaarheid-bij-korsakov

De basistraining is 2 dagen van elk 7 uur. Hierna volgt een jaarlijkse herhalingstraining van 1 dag .