Omgaan met fysieke weerbaarheid bij Korsakov

Omgaan met fysieke weerbaarheid bij Korsakov

Wat

Doel van de training is het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. bewustwording van eigen houding en gedrag in moeilijke en/of onveilige situaties. In deze training leer je vaardigheden om te kunnen omgaan met bewoners/cliënten die grensoverschrijdend gedrag vertonen en mogelijk niet meer aanspreekbaar zijn. In principe gaat de voorkeur natuurlijk uit naar agressie voorkomen en ombuigen. Soms vraagt de veiligheid van jezelf en/of medebewoners echter om fysieke vaardigheden.

Voor de borging van de basistraining is er een jaarlijkse herhalingstraining beschikbaar.

Voor wie Medewerkers (zorg en andere disciplines) die vakmatig geregeld contact hebben met mensen met Korsakov, intramuraal en extramuraal. De training is afgestemd op MBO niveau 3. Detraining is echter ook geschikt voor andere niveaus. De trainer stemt dit bij het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever af.
Accreditatie

10 punten bij V&VN Kwaliteitsregister Basistraining
 6 punten bij V&VN Kwaliteitsregister Herhalingstraining

Praktische gegevens

Tijdsduur de basistraining is 2 bijeenkomsten van 7 uur. In de 2de bijeenkomst is er inzet van een acteur. De herhalingstraining is jaarlijks en duurt 1 dag
Locatie in company
Datum in overleg met de trainer
Groepsgrootte maximaal 12 deelnemers
Kosten op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers. Na een kennismakingsgesprek met de trainer ontvang je een vrijblijvende kostenopgave
Duur

Basistraining: 2 hele dagen (2 x 7 uur)

Herhalingstraining: 1 dag (7 uur)

Toetsing elke deelnemer ontvangt een certificaat. Voorwaarden: alle bijeenkomsten aanwezig
Trainers

Jos Brummel
Azmi Alubeid

Lesmateriaal n.v.t.

Achtergrondinformatie

Aan de hand van een gevoelsthermometer wordt er door de training heen stilgestaan hoe het met deze persoon is, is deze ontspannen of is er spanning? Het is belangrijk dit in je team van elkaar te weten.
Doel is ook dit, met periodes, op de afdeling te doen om zelfinzicht en inzicht in elkaar te vergroten en spanningen op de afdeling in het contact te minimaliseren.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: een stevige lichaamshouding, uitstraling en in balans blijven, emotioneel weerbaar zijn tegen grensoverschrijdend gedrag,  agressie, grenzen stellen, loskomen uit verschillende grepen (zoals polsgrepen, kledinggrepen, haargrepen, wurggrepen en middelgrepen), afweren van klappen en trappen,  de regels van de wet, eerste opvang van collega’s, agressie melden en opvang in de instelling.

We oefenen met fysieke vaardigheden en technieken maar bespreken bovenal hoe jezelf in kracht te zetten.  Het is een actieve en interactieve training. Veiligheid en refectie van de deelnemers staat in de trainingen voorop.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en een vrijblijvende kostenopgave contact op met Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum, info@korsakovkenniscentrum.nl .

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en ons privacy-beleid van toepassing.