Interview: ‘Beperkte kennis Korsakov is knelpunt in de praktijk’

Interview: ‘Beperkte kennis Korsakov is knelpunt in de praktijk’

In een interview met artsenplatform Doq betoogt directeur van het Korsakov Kenniscentrum Cynthia Vogeler dat de herkenning van Korsakov door bijvoorbeeld huisartsen of specialisten op de spoedeisende hulp is niet makkelijk is. "Het is een kleine maar ingewikkelde groep patiënten. Kennis in de keten over zorg en behandeling is beperkt. Via onderzoek en scholing wil het Korsakov Kenniscentrum meer kennis over het syndroom ontwikkelen en verspreiden in zorgketens", legt Cynthia in het artikel uit.

Kenmerken van het syndroom zijn cognitieproblemen, verlies aan empathie, gedragsverandering en verlies van regie over het dagelijks leven. Vaak ontstaat impulsief, maar ook apathisch en agressief gedrag. Veel Korsakovpatiënten mijden de zorg. En tegelijk verliezen ze vaak hun sociale netwerk, waardoor ook anderen niet aan de bel trekken. “En als wel steun wordt gevraagd, komt men niet altijd op het juiste zorgpad”, vertelt Cynthia.

Lees het hele interview op de website van Doq