Veel enthousiasme bij eerste netwerkbijeenkomst muziektherapie

Veel enthousiasme bij eerste netwerkbijeenkomst muziektherapie

Bij het Hilversumse Regionaal Expertise Centrum Hilverzorg vond op 7 september de eerste kennisnetwerkbijeenkomst “Muziektherapie en Korsakov” plaats. De bijeenkomst werd bijgewoond door twaalf muziektherapeuten die werkzaam zijn in verschillende instellingen, allen gespecialiseerd in de doelgroep Korsakov.

Er waren onder andere vertegenwoordigers van Slingedael, Domus Nostra, Krönnenzommer, Haamstede, De Wever, Parkhuis, Hilverzorg, Amsta, en Solis. Een aantal geïnteresseerden kon er niet fysiek bij zijn maar gaf aan wel te willen aansluiten. Deze muziektherapeuten zijn werkzaam bij onder meer  SVRZ 't Gasthuis, Mijzo, Archipel, Tante Louise en een zelfstandig werkende muziektherapeut.

De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken en het delen van de verwachtingen van een dergelijk netwerk. “Wat wil je halen en brengen met je deelname?” was dan ook één van de centrale vragen tijdens het overleg. Daarnaast werd er uitgebreid gesproken over de doelstellingen die binnen de muziektherapie worden nagestreefd. Hieruit kwam vooral naar voren dat het werken aan stemmingsverbetering, identiteitsversterking, versterking van de eigenwaarde, structuur in het dagelijks leven, verbreden van sociale contacten als belangrijkste behandeldoelen worden gehanteerd. Doelen op het vlak van de executieve functies en de apathie werden uiteraard ook genoemd, waarbij opgemerkt werd dat dit vaststaande (en eigenlijk: voorwaardelijke) doelen zijn om aan de overige doelen te kunnen werken.

Vervolgens werd gesproken over een mogelijk onderzoek dat hopelijk in het aankomende jaar uitgerold kan worden. Deelnemers aan de netwerkbijeenkomst werd gevraagd of ze ervoor voelen om mee te doen in de eerste stap van dit onderzoek, namelijk een pilot/haalbaarheidsstudie. Het onderzoek zal zich vooral richten op de empathisch directieve benadering, die een aantal jaren geleden is “vertaald” naar een muziek-therapeutische methodiek. Tegelijkertijd werd ook informatie gegeven over een micro-interventie die mogelijk ingezet kan worden in dit onderzoek. Deelnemers vonden het interessant en spraken de wens uit om op met name het laatstgenoemde verder te bouwen. 

Het was een inspirerende eerste bijeenkomst, het enthousiasme om het mooie vak muziektherapie voor de doelgroep Korsakov vooruit te brengen en beter te onderbouwen was heel sterk aanwezig. De bedoeling is om in deze beginfase elke drie maanden samen te komen. De komende bijeenkomst wordt gebruikt om voort te borduren op de micro-interventie. Hiervoor zal ook een specialist uitgenodigd worden om meer te vertellen en mogelijk ook hierin scholing te bieden.