Magenta is op de goede weg

Magenta is op de goede weg

Lise Winder van Magenta is een blij mens. Onlangs kwam de visitatiecommissie langs die bekeek welke stappen Magenta heeft gezet in het kader van het landelijk dekkend Doelgroep Expertisenetwerk voor de doelgroep Korsakov. “Het was een hele mooie dag, we zijn echt op de goede weg!”

In de regio Bergen/Alkmaar/Heerhugowaard verleent Magentazorg zijn diensten. Magentazorg verleent zorg en ondersteuning aan ouderen en volwassenen in de regio Noord-Kennemerland met zorg aan huis, verpleeghuiszorg, revalidatie en behandeling. Magentazorg is gespecialiseerd in zorg voor mensen met dementie, Korsakov, Parkinson, gerontopsychiatrie en CVA- en revalidatiezorg. Elke dag zetten bij Magenta 1700 zorgprofessionals met een écht zorghart zich samen met mantelzorgers en vrijwilligers in voor persoonsgerichte zorg.

Positief

Magentazorg heeft 43 cliënten met Korsakov, die baat hebben bij de transitie tot landelijk dekkend expertisenetwerk. Het is nodig, want het is een groep die tussen wal en schip valt in de zorg. Op 8 september kwam de visitatiecommissie op bezoek om te zien hoe Magenta deze transitie tot nu toe heeft doorlopen. “Het was een spannende dag natuurlijk, zeker gezien het feit dat wij één van de laatsten waren om gevisiteerd te worden. We hadden nog best wat puntjes op de ‘i’ te zetten, zoals het aantonen dat we volgens de richtlijnen aan het werk zijn en dat iedereen de richtlijnen ook echt kent. Dit is onderdeel van de borging. Verder moesten we onze samenwerkingen in de keten gaan vastleggen. Daarvoor hebben we onder andere bijeenkomsten in het kader van outreachende zorg georganiseerd.” De open en positieve houding van de commissie was vanaf de start enorm helpend, vindt Lise. “Ze straalden veel rust en vriendelijkheid uit en gaven ook de ruimte om bepaalde zaken toe te lichten en aan te vullen.” De terugkoppeling aan het einde van de dag was uitsluitend positief. “Er waren geen aanvullende opmerkingen, maar de uitslag laat nog even op zich wachten. Ze waren heel blij. Ze vonden het ook leuk om met de cliëntenraad en met een bewoonster te spreken.”

Volgende stap zetten

Terugkijkend op het hele traject van transitie heeft Lise een voldaan gevoel. “Iedere dag het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van deze ene dag. We hebben er met z’n allen keihard voor gewerkt en om dan te zien dat het goed is, is heel mooi.” Mocht het oordeel van de visitatiecommissie positief uitvallen, dan heeft Magenta alweer volgende stappen die het wil zetten, zo legt Lise uit. “Onze dagbesteding willen we verder verbreden. We zitten nu al deels in de wijk, waar we bijvoorbeeld zwemmen aanbieden of werk op een wijkboerderij. Dat soort zaken willen we verder uitbreiden. Onze inspanningen op het gebied van outreachende zorg leiden er hopelijk toe dat we die activiteiten kunnen gaan uitbouwen.”

Pand

Een andere wens is uiteindelijk een nieuw pand. “Het aantal bedden dat we hebben is gelimiteerd. Er is een aardige wachtlijst. Verder willen we eigenlijk ook meer ruimte hebben voor crisisopname en diagnostiek. Het bestuur is nu bezig om een grotere locatie te vinden.”