Narratieve Benadering bij korsakov

Tijdens de meest recente bijeenkomst van geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers van het Korsakov Kenniscentrum lag het accent op de narratieve benadering bij korsakov. Resi Botteram, psycholoog van SRVZ uit Koudekerke gaf er een presentatie over. De belangstelling voor de bijeenkomst was bijzonder groot.

Bij narratieve therapie ga je op zoek naar alternatieve verhaallijnen. Je gebruiktdaarbij belangrijke levensverhalen om mensen te helpen problemen te verminderen. De narratieve therapie stelt dat ieder mens één of meerdere verhalen heeft. De manier waarop
mensen hun verhaal vertellen, bepaalt hoe ze in het leven staan. Het onderzoeken van het verhaal leidt tot herdefiniëring van de verteller en zijn identiteit. Het redigeren van het verhaal kan daarmee leiden tot acceptatie ervan. De narratieve methode helpt met het zoeken naar persoonlijke betekenis om zo het heden (meer) vorm te geven. De methode helpt daarmee oplossingen te bedenken en initiatieven te ondersteunen die passen bij de waarden van de bewoner. Resi presenteerde de narratieve benadering in relatie tot een cliënt met het syndroom van Korsakov en lichtte dit met mooie praktische voorbeelden toe.

Na de presentatie werd er in kleine groepjes aan de hand van een rollenspel met elkaar geoefend en kort ervaren hoe deze gesprekken verlopen. De presentatie van Botteram is via deze link https://www.youtube.com/watch?v=Rlxv870wLJs&t=3s te zien.

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst voor geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers zal plaatsvinden op donderdag 4 november 2021 van 12.00 tot 16.30 uur. De bijeenkomst zal in het teken staan van moreel-ethische dilemma's bij korsakov. Noteer de datum alvast!
Aanmelden is via deze link mogelijk.