Wetenschapsforum Korsakov Kenniscentrum biedt nuttige inzichten

Tijdens het Wetenschapsforum van het KKC, op 10 december 2020, kregen de deelnemers een
informatieve middag voorgeschoteld. Onderwerp van aandacht waren de lopende
onderzoeken op het gebied van korsakov, maar uiteraard werd ook uitvoerig stilgestaan bij de
effecten van COVID-19 in de verpleeghuiszorg.
Het wetenschapsforum vond deze keer op digitale wijze plaats. Onder leiding van voorzitter
van de wetenschapsraad prof. dr. Roy Kessels kwamen verschillende interessante sprekers
aan het woord.


De keynote speaker was prof. dr. Cees Hertogh. Zijn presentatie “COVID-19 in het
verpleeghuis: het virus achterna” raakte een actueel thema voor ons allemaal. Aansluitend
was er een interview met Marjan van der Dussen over Het Parkhuis dat in de eerste golf van
de epidemie zwaar werd getroffen. Met wetenschappelijke inzichten is het Parkhuis gekomen
tot een effectieve aanpak van de uitbraak.
Dr. Ineke Gerridzen, SO en senior onderzoeker bij Atlant, lichtte daarna een onderzoek toe
over COVID-19 en korsakov. De oproep tot participatie is duidelijk gehoord. We hopen snel
over de eerste resultaten van het onderzoek te horen.


Na de pauze vonden er drie presentaties plaats. Julie Jansen, master student aan de
Universiteit Utrecht, vertelde over ‘het herinneren van de toekomst, future thinking bij
mensen met korsakov’. Beter begrijpen hoe het toekomstig herinneren werkt bij mensen met
korsakov, kan bijdragen aan de zelfstandigheid en eigen regie van deze groep.
Aansluitend was er een duo-presentatie over één van de eerste multicenter-onderzoeken
binnen het Korsakov Kennisnetwerk door drs. Misha Oey en drs. Wiltine Moerman. Beide
promovendi zijn betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van apathie en
korsakov. Dit multicenter-onderzoek is gestart vanuit een samenwerking tussen
Leliezorggroep, Atlant, Universiteit Utrecht (prof. dr. Albert Postma) en de Radboud
Universiteit (dr. Prof. Roy Kessels).
Vervolgens was het de beurt aan drs. Roeline Biemans, psycholoog bij Amsta. Zij is gestart
met haar promotieonderzoek naar het inzetten van apps bij het toepassen van de bewezen
effectieve interventie Foutloos Leren bij korsakov. Haar onderzoek startte vanuit haar
betrokkenheid bij deze doelgroep, de wens naar meer autonomie en regie over het eigen leven
van bewoners en de zoektocht naar een effectieve de inzet van nieuwe technologie. De
samenwerking met de HvA die Amsta al langere tijd heeft, werpt zijn vruchten af bij de
ontwikkeling van de app. Een mooi onderzoek waar het KKC de resultaten van blijft volgen!


Als laatste spreker was het woord aan prof. dr. Berno van Meijel, lector en bijzonder
hoogleraar GGZ verpleegkunde Hogeschool InHolland en sinds 2019 ook lid van de
wetenschapsraad van het KKC. Zijn ervaring en kennis op het gebied van onderzoek naar
verpleegkundige interventies en hoe die in de praktijk zijn toe te passen, zijn van grote waarde
bij de verdere ontwikkelingen binnen ons kennisnetwerk. We zien uit naar een mooie
voortzetting van de samenwerking binnen de wetenschapsraad, maar ook breder, met het
gehele kennisnetwerk dat het KKC met elkaar vormt.


De middag is opgenomen en kan via deze link worden terug gezien:
https://www.youtube.com/watch?v=RJn5JuwOV9I