KKC sluit audit CRKBO succesvol af

Het KKC heeft onlangs de audit van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
met succes afgesloten. Dat betekent niet alleen dat de kwaliteit geborgd is, maar ook dat het
KKC de komende vier jaren weer trainingen uit de Academie btw-vrij kan aanbieden.
Het CRKBO, dat de audit uitvoerde, voert een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor
kort beroepsonderwijs. Inschrijving in het register van het CRKBO geeft bedrijven de
mogelijkheid tot btw-vrijstelling van hun opleidingen. De organisatie let bij de audits vooral
op zaken als zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.


Het KKC heeft deze uitgangspunten omgezet naar concrete eisen om de kwaliteit van de
opleiding te waarborgen en te verhogen. Zo zijn er eisen op het gebied van organisatie,
docenten, voorlichting, contact & betalings- en leveringsvoorwaarden, uitvoering en eisen
voor de klachtenregeling.