Korsakovzorg in West-Brabant: maak kennis met Thebe

Korsakovzorg in West-Brabant: maak kennis met Thebe

Zorginstelling Thebe heeft zich doorontwikkeld in de richting van expertisecentrum voor Korsakovzorg in de regio West-Brabant. Zij hebben in februari de visitatiecommissie op bezoek gekregen ten behoeve van de CELz-erkenning tot regionaal expertisecentrum Korsakov. Simone van Aard, GZ-psycholoog en projectleider Expertisecentrum vertelt. 

“Thebe ondersteunt 40 bewoners met Korsakov op wonen, welzijn en zorg/behandeling. Bewoners wonen in een woongroep van 10 mensen met Korsakov in West- Brabant.  Als Thebe erkend wordt als REC is dat een mooie bevestiging van de manier waarop we wonen, welzijn en zorg leveren aan de mensen met Korsakov. Door de REC-status kunnen we ons in de toekomst door blijven ontwikkelen”, zegt Simone.

Kennis delen
“We verspreiden nu ook al kennis in de regio over Korsakov zorg. Dat doen we met symposia en webinars voor de zorgketen. Daarnaast organiseren we samen met twee VVT-instellingen netwerkontbijten waarin we voorlichting geven over LVHC-doelgroepen (Laag Volume Hoge Complexiteit) met daarin Korsakovzorg. Ook hebben wij een consultatiefunctie in de regio; huisartspraktijken of de thuiszorg kunnen ons consulteren en wij denken mee vanuit onze expertise. Met een erkenning als REC kunnen we deze activiteiten van outreachende zorg intensiveren.”

Thebe is al langer betrokken bij Korsakov Kenniscentrum. “Medewerkers maken gebruik van de scholingen van de Academie. Er zitten behandelaren en verpleegkundigen in vakgroepen van Korsakov Kenniscentrum. Wij houden ons ook bezig met wetenschappelijk onderzoek, mijn collega Niels den Toom doet wetenschappelijk onderzoek naar zinbeleving bij Korsakov.  Er is tot op heden nog weinig kennis over de zinbeleving en zingevingsvragen van mensen met Korsakov vanuit hun eigen perspectief. Om hier meer zicht op te krijgen, is onderzoek naar deze thema’s belangrijk. Hij betrekt ook andere expertisecentra in het land, bijvoorbeeld voor het verzamelen van data.

Daarnaast doen onze muziektherapeuten Gabrielle van den Elshout en Marijke de Graaf, samen met een aantal collega-muziektherapeuten uit het landelijk zorglandschap Korsakov, onderzoek naar het ontwikkelen van een micro-interventie binnen muziektherapie. Doel van deze interventie is het reduceren van faalangst en een vermijdende coping strategie bij mensen met het syndroom van Korsakov. 

Bewoners actief betrekken
De visitatie van CELz kwam anderhalve week na de verhuizing van de bewoners naar een nieuw pand. “Het was dus even spannend of we alles netjes en op orde hadden”, lacht Simone. “We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een verhuizing en daar hebben we de bewoners actief bij betrokken. We hebben hen bijvoorbeeld gevraagd wat voor kleuren op de muren zij mooi zouden vinden, welke meubels zij fijn vinden en welke sfeer de woonruimtes moesten hebben.

Om het echter te maken hebben we mock up studio neergezet en medewerkers (zowel zorg als ondersteuning) hebben de bewoners daar actief naartoe gebracht. De reacties varieerden; de één vond het heel mooi en wilde graag meedenken, de ander dacht ‘het zal wel’. Het was belangrijk om bewoners in dit proces mee te nemen zodat zij zich gehoord en gezien voelen en zich ook kunnen voorbereiden op de verhuizing. Ook de cliëntenraad (waar ookbewoners met Korsakov aan deelnemen) is actief betrokken

Plannen: arbeidsmatige dagbesteding
Op de vraag aan Simone wat de plannen voor de toekomst zijn hoeft zij niet lang na te denken: “Naast dagbesteding om te ontspannen zijn wij bezig met arbeidsmatige dagbesteding. Dat betekent dat wij proberen aan te sluiten bij het beroep dat bewoners vroeger hadden. Zo werkt een bewoner die vroeger in de horeca werkte nu in het grand café van de zorginstelling Thebe Heilaarstaete. En een bewoner die vroeger bij Douwe Egberts werkte maakt nu koffieapparaten schoon. Zo kunnen zij meedraaien in de maatschappij en een nuttige, zinvolle taak verrichten. Het geeft hun zelfvertrouwen. Dat willen we nog verder uitbouwen. Dan kunnen we mogelijk ook arbeidsmatige dagbesteding gaan aanbieden aan mensen die nog thuis wonen. Nu is die mogelijkheid er nog niet. Zo kunnen deze mensen misschien ook langer thuiswonen."

De gesprekken met de visitatiecommissie verliepen prettig en Thebe kreeg de nodige complimenten. De beslissing is aan CELz of Thebe de erkenning krijgt als Regionaal Expertise Centrum. Naar verwachting wordt die beslissing genomen in het tweede kwartaal van het jaar. 

Op de foto het team visitatie Thebe

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief