Bezoek ZonMw aan Korsakov Kenniscentrum: lovende reacties op kennisinfrastructuur voor het kennisnetwerk en kenniscentrum

Bezoek ZonMw aan Korsakov Kenniscentrum: lovende reacties op kennisinfrastructuur voor het kennisnetwerk en kenniscentrum

De commissie ZonMw van het programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (KSD) bracht op 13 mei een bezoek aan het Korsakov Kenniscentrum. Het bezoek vond plaats bij expertisecentrum het Zonnehuis in Doorn (Quarijn). De commissie was erg benieuwd naar onze ervaringen en de stappen die we afgelopen tijd hebben gezet. 
 

Vanuit het ZonMw programma Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen krijgt het Korsakov Kenniscentrum subsidie, met als doel het kennisnetwerk te versterken, kennisontwikkeling en -verspreiding te stimuleren en daarmee de kwaliteit van zorg voor mensen met Korsakov te verbeteren.

Tijdens het bezoek is een brede delegatie vanuit het KKC netwerk aanwezig. We vertellen hoe er is geïnvesteerd in het bouwen aan een stevige expertise- en kennisinfrastructuur voor de LVHC doelgroep mensen met het syndroom van Korsakov. 

Het Korsakov Kenniscentrum is sinds twee jaar een door CELz erkend doelgroepnetwerk met 43 zorgorganisaties die zorg en behandeling bieden aan mensen met het syndroom van Korsakov. Het Korsakov Kenniscentrum is onderdeel van een landelijke LVHC-kennisinfrastructuur met een kenniscentrum, twee landelijke Doelgroepexpertiscentra en 12 Regionale Expertisecentra Korsakov. Samen zetten we ons in voor kennisontwikkeling, kennisdeling en de borging van kennis, gericht op de ondersteuning van medewerkers in de Korsakovzorg. Dit alles vanuit onze missie om kennis over het syndroom van Korsakov te ontwikkelen en te delen met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen. Daarbij werken we ook steeds meer samen met andere kennisnetwerken, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en experts vanuit het zorgveld. 

We hebben toegelicht hoe de samenwerking binnen het kennisnetwerk verloopt, de verbinding tussen de instellingen en expertisecentra verloopt en hoe met elkaar wordt gecommuniceerd en met het veld om ons heen. Het Korsakov Kenniscentrum is een gids en vraagbaak op het gebied van zorg en behandeling van mensen met Korsakov. 

Doelgroep netwerken kunnen elkaar versterken 
Het kennisnetwerk Korsakov is een van de acht kennisnetwerken voor specifieke, laag volume hoog complexe doelgroepen binnen de langdurige zorg. Binnen het LVHC-netwerk  vindt afstemming en uitwisseling plaats om van elkaar te leren en met elkaar stappen te zetten in het doorontwikkelen van de LVHC-kennisinfrastructuur. Hendrik Jan van den Berg, voorzitter van het Kenniscentrum Korsakov, vertelde over de samenwerking tussen de doelgroepnetwerken en het bestuurlijk overleg LVHC-netwerken. Deze samenwerking tussen deze verschillende LVHC (laag-Volume-Hoge-Complexiteit) doelgroepnetwerken leidt tot een versterking  van alle netwerken en draagt daarmee bij aan een goede duurzame ondersteuning van de zorgverleners in het zorgveld. De bestuurlijke samenwerking betekent ook een betere strategische positionering van de LVHC-kennisinfrastructuur in zijn geheel. 

Scholen in de juiste aanpak voor mensen met Korsakov 
Het bij- en nascholen van zorgmedewerkers vinden we belangrijk, zo kunnen we zorgmedewerkers de specifieke toerusting krijgen die noodzakelijk is om goede zorg te bieden aan mensen met Korsakov. Ons onderwijs is geaccrediteerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarnaast organiseren we kennisbijeenkomsten voor zorgmedewerkers, zoals dit jaar de kennisbijeenkomst Confabuleren op 12 juni en de kennisbijeenkomst ‘Mijn leven is jouw werk: Hoe betrek je bewoners bij wat ze willen en nodig hebben?’ op 18 september.  

Meer mooie ontwikkelingen hebben we gedeeld, zoals het actualiseren van het competentieprofiel en de vertaling die we hiervan hebben gemaakt naar een leerlijn voor trainingen over Korsakov zorg.  

Samenwerking met scholingspartners 
Naast dat Kenniscentrum Korsakov scholing verzorgt binnen Korsakov Academie, zijn er ook samenwerkingsinitiatieven met partners. Zo bieden we samen met VU/Gerion een postmaster nascholing aan regiebehandelaren, en er wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met MBO en HBO. Het principe van levenslang leren staat voor ons centraal, ondersteund door trainers en ‘aandachtsvelders’ (ambassadeurs binnen de zorglocaties) die in de Korsakov-zorg werken. 

We vertelden dat de disciplines elkaar landelijk vinden in vakgroepen. Centraal in de vakgroepen staat kennisdeling waaronder best practices, casuïstiek besprekingen, intervisie, versterking van de deskundigheid en het netwerk. Het gebruik maken van werkervaring en gedeelde kennis leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van de discipline en betere zorg aan de cliënt. Daarnaast leidt het tot het ontdekken van kennishiaten en biedt dat  de mogelijkheden om samenwerkend wetenschappelijk onderzoek te verrichten en kennisproducten te ontwikkelen. 

Onderzoek en ontwikkelen kennis
Vanaf de start van het KKC is kennisontwikkeling en onderzoek een belangrijk speerpunt. Het is nog maar 15 jaar geleden dat de kennisontwikkeling over zorg en behandeling van mensen met Korsakov echt in een stroomversnelling is geraakt, dit is mede te danken aan de KKC-lidorganisaties die veel hebben geïnvesteerd in het doen van onderzoek en wetenschap gerelateerd aan vraagstukken uit de zorgpraktijk. De resultaten worden gedeeld met de leden en er wordt ingezet op implementatie in de zorgpraktijk. Korsakov Kenniscentrum gaf aan dat veel onderzoek nu door zorgaanbieders wordt gefinancierd, en dat dit zijn beperkingen kent.  Ook zijn er een aantal promotieonderzoeken naar Korsakov gestart. Belangrijk speerpunt voor de komende jaren  is dat er naast kennisontwikkeling ook wordt gewerkt aan de implementatie en borging van concrete toepasbare kennis in de praktijk. 

Zeer lovende reactie van de commissie ZonMw 
De commissie van ZonMw reageerde zeer lovend op de stappen die het Korsakov Kenniscentrum heeft gezet om een solide kennisinfrastructuur op te bouwen en prees de betrokkenheid van de medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor Korsakov-zorg. 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, actuele publicaties en praktijkonderzoeken, onze bijeenkomsten en scholingsaanbod.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief